Trang Chủ Chủ đề Bài tập Sinh học 7

Bài tập Sinh học 7

Bài 9: Đa dạng của ngành ruột khoang (Bài 1,2,3 trang 35 Sinh 7)
Bài 9: Đa dạng của ngành ruột khoang (Bài 1,2,3 trang 35 Sinh 7)
Bài 9: Giải bài 1,2,3 trang 35 SGK Sinh 7 : Đa dạng của ngành ruột khoang. Bài 1: Cách di chuyển của sứa trong nước như thế nào? Sứa di chuyển bằng dù, khi dù phồng lên, nước...
Bài 8 Thủy tức (Bài tập 1,2,3 trang 32 Sinh lớp 7:)
Bài 8 Thủy tức (Bài tập 1,2,3 trang 32 Sinh lớp 7:)
Chương 2 sinh lớp 7: Ngành ruột khoang - Giải bài 1,2,3 trang 32 : Thủy tức . Bài 1: Ý nghĩa của tế bào gai trong đời sống của thuỷ tức. Tế bào gai có vai trò...
Bài 7 sinh 7 trang 28: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh
Bài 7 sinh 7 trang 28: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh
Giải bài 1,2,3 trang 28 SGK Sinh 7 :  Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh. Bài 1: Đặc điếm chung nào của Động vật nguyênsinh vừa đúng cho loài sống...
Giải bài 1,2,3 trang 25 Sinh 7:  Trùng kiết lị và trùng sốt rét
Giải bài 1,2,3 trang 25 Sinh 7: Trùng kiết lị và trùng sốt rét
Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2,3 trang 25 SGK Sinh 7 :  Trùng kiết lị và trùng sốt rét I. TRÙNG KIẾT LỊ. Trùng kiết lị giống trùng biến hình, chỉ khác ở chỗ chân giả rất...
Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày (Giải bài 1,2,3 trang 22 Sinh học 7)
Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày (Giải bài 1,2,3 trang 22 Sinh học 7)
Giải bài 1,2,3 trang 22 SGK Sinh 7 :  Trùng biến hình và trùng giày. Bài 1: Trùng biến hình sổng ở đâu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hoá mồi như thế nào ? Sống ở mặt bùn...
Bài 12 sinh 7 trang 46: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp
Bài 12 sinh 7 trang 46: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp
 Giải bài 1,2,3 trang 46 SGK Sinh 7 : Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp. Ngoài sán lông, sán lá gan, còn gặp khoảng 4 nghìn loài giun -dẹp...
Bài 4: Trùng roi (Bài 1,2,3 trang 19 Sinh 7)
Bài 4: Trùng roi (Bài 1,2,3 trang 19 Sinh 7)
Bài 4 : Giải bài 1,2,3 trang 19 SGK Sinh 7 :  Trùng roi. - Sống trong nước : ao, hồ, đầm, ruộng kể cả các vũng nước mưa. Cấu tạo và di chuyển: là một tế bào có...
Bài 2 Sinh 7: Phân biệt động vật với thực vật, đặc điểm chung của động vật
Bài 2 Sinh 7: Phân biệt động vật với thực vật, đặc điểm chung của động vật
Bài 2: Giải bài 1,2,3 trang 12 SGK Sinh 7 : Phân biệt động vật với thực vật, đặc điểm chung của động vật. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNGVẬT + Có khả năng di chuyển + Tự dưỡng, tổng...
Bài 1: Thế giới động vật đa dạng và phong phú (Bài 1,2 trang 8 Sinh 7)
Bài 1: Thế giới động vật đa dạng và phong phú (Bài 1,2 trang 8 Sinh 7)
Giải bài 1,2 trang 8 SGK Sinh 7 : Bài 1 Thế giới động vật đa dạng và phong phú. ĐA DẠNG LOÀI VÀ PHONG PHÚ VỂ số LƯỢNG CÁ THỂ ĐA DẠNG VỂ MÔI TRƯỜNG SỐNG Bài...