Trang Chủ Chủ đề Bài tập sinh lớp 6

Bài tập sinh lớp 6

Bài 27 Sinh sản sinh dưỡng do người (Bài 1,2,3,4 trang 91 Sinh 6)
Bài 27 Sinh sản sinh dưỡng do người (Bài 1,2,3,4 trang 91 Sinh 6)
Bài 27 chương 5 sinh 6 - Giải bài 1,2,3,4 trang 91 SGK Sinh 6 :  Sinh sản sinh dưỡng do người. -Giâm cành là cắt một đoạn cành có đủ mắt, chồi cắm xuống đất ẩm...
Bài 26 Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên – Bài 1,2,3,4 trang 88 môn sinh 6
Bài 26 Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên – Bài 1,2,3,4 trang 88 môn sinh 6
Giải bài 1,2,3,4 trang 88 SGK Sinh 6 : Bài 26 Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên - Chương 5. Bài 1: Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân bò. sinh...
Bài 25 Biến dạng của lá – Bài 1,2,3 trang 85 Sinh học 6
Bài 25 Biến dạng của lá – Bài 1,2,3 trang 85 Sinh học 6
Bài 25 chương 4 - Giải bài 1,2,3 trang 85 SGK Sinh 6  Biến dạng của lá. Lá của một số loại cây đã biến đổi hình thái thích hợp với các chức năng khác trong những...
Bài 24 sinh 6: Phần lớn nước vào cây đi đâu (Bài 1,2,3,4 trang 82)
Bài 24 sinh 6: Phần lớn nước vào cây đi đâu (Bài 1,2,3,4 trang 82)
Chương 4 sinh - Giải bài 1,2,3,4 trang 82 SGK Sinh 6 : Bài 24 Phần lớn nước vào cây đi đâu. Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra môi trường bằng...
Bài 23 Cây có hô hấp được không(bài 1,2,3,4,5 trang 79 Sinh lớp 6)
Bài 23 Cây có hô hấp được không(bài 1,2,3,4,5 trang 79 Sinh lớp 6)
Chương 4 - Giải bài 1,2,3,4,5 trang 79 SGK Sinh 6 : Bài 23 Cây có hô hấp được không. Cây hô hấp suốt ngày đêm. Tất cả các cơ quan của cây đều tham gia hô...
Quảng cáo


Bài 22 trang 76 SGK Sinh lớp 6: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp
Bài 22 trang 76 SGK Sinh lớp 6: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp
Chương 4: Giải bài 1,2,3,4 trang 76 SGK Sinh 6: ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp. Bài 1 Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng...
Bài 21 Quang hợp: Giải bài 1,2,3 trang 70, 72 Sinh lớp 6
Bài 21 Quang hợp: Giải bài 1,2,3 trang 70, 72 Sinh lớp 6
Bài 21 Quang hợp và Giải bài 1,2,3 trang 70; Bài 1,2,3 trang 72  SGK Sinh 6 - Chương 4. - Bằng thí nghiệm ta có thể xác định được: Lá chế tạo được tinh bột...
Bài 20 Cấu tạo trong của phiến lá (Giải bài 1,2,3,4,5 trang 67 Sinh 6)
Bài 20 Cấu tạo trong của phiến lá (Giải bài 1,2,3,4,5 trang 67 Sinh 6)
Bài 20 Cấu tạo trong của phiến lá: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 67 SGK Sinh 6 - Chương 4. - Phiến lá cấu tạo bởi: Lớp tế bào biểu bì ptrong suốt, vách phía ngoài dày có...
Bài 19 Đặc điểm bên ngoài của lá (Bài 1,2,3 trang 64 môn sinh 6)
Bài 19 Đặc điểm bên ngoài của lá (Bài 1,2,3 trang 64 môn sinh 6)
Bài 19 Đặc điểm bên ngoài của lá - Giải bài 1,2,3 trang 64 SGK Sinh 6 - Chương 4. -Lá gồm có phiến và cuống, trên phiến có nhiều gân. Phiến lá màu lục, dạng bản dẹt, là...
Bài 18 Biến dạng của thân (Giải bài 1,2,3 trang 59 sinh 6)
Bài 18 Biến dạng của thân (Giải bài 1,2,3 trang 59 sinh 6)
Chương 3 - Hướng dẫn Giải bài 1,2,3 trang 59 SGK sinh 6: Bài 18 Biến dạng của thân. Một số loại thân biến dạng làm các chức năng khác của cây như: thân củ,...

Đề & bài tập hay