Trang Chủ Chủ đề Bài tập sinh lớp 6

Bài tập sinh lớp 6

Bài 36 tổng kết về cây có hoa – Giải bài 1,2,3 trang 117 Sinh học 6
Bài 36 tổng kết về cây có hoa – Giải bài 1,2,3 trang 117 Sinh học 6
Giải bài 1,2,3 trang 117 SGK Sinh 6: Tổng kết về cây có hoa - Chương 7. Cây có hoa là một thể thống nhất vì: Có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng...
Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm trang 115 Sinh 6
Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm trang 115 Sinh 6
Chương 7 -  Giải bài 1,2,3 trang 115 SGK Sinh 6: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm. Muốn cho hạt nảy mầm ngoài chất lượng của hạt còn cần có đủ độ ẩm, không khí...
Bài 34 phát tán của quả và hạt: Giải bài 1,2,3,4 trang 112 Sinh lớp 6
Bài 34 phát tán của quả và hạt: Giải bài 1,2,3,4 trang 112 Sinh lớp 6
Chương 7 - Giải bài 1,2,3,4 trang 112 SGK Sinh 6: Phát tán của quả và hạt.   1. Quả và hạt phát tán nhờ động vật có các đặc điểm là quả ăn được: động vật ăn...
Bài 33 Hạt và các bộ phận của hạt trang 109 Sinh học 6
Bài 33 Hạt và các bộ phận của hạt trang 109 Sinh học 6
Chương 7 - Giải bài 1,2,3 trang 109 SGK Sinh 6: Hạt và các bộ phận của hạt. Hạt gồm có vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. Phôi của hạt gồm: rễ mầm, thân mầm,...
Bài 32 các loại quả – Giải bài 1,2,3,4 trang 107 Sinh 6
Bài 32 các loại quả – Giải bài 1,2,3,4 trang 107 Sinh 6
Giải bài 1,2,3,4 trang 107 SGK Sinh 6: Các loại quả - Chương 7 Quả và Hạt. Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia các quả thành hai nhóm chính là quả khô...
Bài 31 Thụ tinh kết quả và tạo hạt (Giải bài 1,2 trang 104 Sinh học 6)
Bài 31 Thụ tinh kết quả và tạo hạt (Giải bài 1,2 trang 104 Sinh học 6)
Chương 6 sinh - Giải bài 1,2,3 trang 104 SGK Sinh 6: Thụ tinh kết quả và tạo hạt. Bài 1: Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ-tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ-tinh...
Bài 30 Thụ phấn (tiếp theo): Bài tập 1,2,3,4 trang 102 Sinh lớp 6
Bài 30 Thụ phấn (tiếp theo): Bài tập 1,2,3,4 trang 102 Sinh lớp 6
Giải bài 1,2,3,4 trang 102 SGK Sinh 6: Thụ phấn (tiếp theo). Những cây thụ phấn nhờ gió thường có hoa nằm ở ngọn cây; bao hoa thường tiêu giảm; chỉ nhị dài, hạt phấn nhiều,...
Bài 30 Thụ phấn: Giải bài 1,2,3,4 trang 100 SGK Sinh 6
Bài 30 Thụ phấn: Giải bài 1,2,3,4 trang 100 SGK Sinh 6
Chương 6 sinh học lớp 6 - Giải bài 1,2,3,4 trang 100 SGK Sinh 6: Thụ phấn. Bài 1: Thụ phấn là gì ? Thụ-phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy. Hoa có hạt phấn...
Bài 29 Các loại hoa: Bài 1,2,3 trang 98 môn sinh 6
Bài 29 Các loại hoa: Bài 1,2,3 trang 98 môn sinh 6
Bài 26 Chương 6 -  Giải bài 1,2,3 trang 98 SGK Sinh 6: Các loại hoa. Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu có thể chia hoa thành hai nhóm: hoa lưỡng tính (có...
Bài 28 Cấu tạo và chức năng của hoa: Giải bài 1,2,3 trang 95 Sinh lớp 6
Bài 28 Cấu tạo và chức năng của hoa: Giải bài 1,2,3 trang 95 Sinh lớp 6
Chương 6 sinh 6 - Giải bài 1,2,3 trang 95 SGK Sinh 6 : Cấu tạo và chức năng của hoa. Hoa bao gồm các bộ phận chính: đài, tràng, nhị và nhụy. Đài và tràng làm...