Trang Chủ Chủ đề Bài tập sinh lớp 6

Bài tập sinh lớp 6

Bài 45 Nguồn gốc cây trồng: Bài 1,2,3 trang 145 SGK Sinh 6
Bài 45 Nguồn gốc cây trồng: Bài 1,2,3 trang 145 SGK Sinh 6
Bài 45 - Giải bài 1,2,3 trang 145 SGK Sinh 6: Nguồn gốc cây trồng - Chương 8. Cây trồng bắt nguồn từ cây dại. Tùy theo mục đích sử dụng mà từ một loài cây dại...
Bài 44 Sinh 6 Sự phát triển của giới Thực vật – Giải bài 1,2,3 trang 143
Bài 44 Sinh 6 Sự phát triển của giới Thực vật – Giải bài 1,2,3 trang 143
Giải bài 1,2,3 trang 143 SGK Sinh 6: Sự phát triển của giới Thực vật - Chương 8 bài 44. 1. Thực vật ở nước (Tảo) xuất hiện trong điều kiện nào ? Vì sao chúng có...
Bài 43 Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật: Giải bài 1,2 trang 141 Sinh 6
Bài 43 Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật: Giải bài 1,2 trang 141 Sinh 6
Chương 8 bài 43:  Giải bài 1,2 trang 141 SGK Sinh 6: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật. Việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa các dạng thựcvật để phân chia...
Bài 42: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm – Bài 1,2,3 trang 139 môn sinh 6
Bài 42: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm – Bài 1,2,3 trang 139 môn sinh 6
Bài 42 Chương 8 -  Giải bài 1,2,3 trang 139 SGK Sinh 6: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm. Các cây Hạt kín được chia thành hai lớp: lớp 2lámầm và lớp Một...
Bài 41 hạt kín – đặc điểm của thực vật hạt kín: Bài 1,2,3,4 trang 136 Sinh lớp 6
Bài 41 hạt kín – đặc điểm của thực vật hạt kín: Bài 1,2,3,4 trang 136 Sinh lớp 6
Bài 41 Chương 8 sinh 6 - Giải bài 1,2,3,4 trang 136 SGK Sinh 6: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín.   Bài 1: Đặc điểm chung của thực vật hạt kín. Cơ quan sinh dưỡng...
Bài 40 Hạt trần – Cây thông: Bài 1,2 trang 134 SGK môn sinh 6
Bài 40 Hạt trần – Cây thông: Bài 1,2 trang 134 SGK môn sinh 6
Chương 8 bài 40: Giải bài 1, 2 trang 134 SGK Sinh 6: Hạt trần - Cây thông. Cây thông thuộc Hạt trần, lá nhóm thực vật đã có cấu tạo phức tạp: thân gỗ, có mạch...
Bài 39 quyết -cây dương xỉ: Bài 1,2,3 trang 131 SGK Sinh 6
Bài 39 quyết -cây dương xỉ: Bài 1,2,3 trang 131 SGK Sinh 6
Chương 8 sinh 6 bài 39 -  Giải bài 1,2,3 trang 131 SGK Sinh 6: Quyết - Cây dương xỉ. Dương xỉ thuộc nhóm Quyết, là những thực vật đã có thân, rễ, lá thật và có...
Bài 38 rêu – cây rêu: Bài 1,2,3,4 trang 127 Sinh lớp 6
Bài 38 rêu – cây rêu: Bài 1,2,3,4 trang 127 Sinh lớp 6
Chương 8 Sinh  6 - Giải bài 1,2,3,4 trang 127 SGK Sinh 6: Rêu - Cây rêu. Bài 1:Cấu tạo của cây rêu đơn giản như thế nào ? Cấu tạo cây rêu rất đơn giản : Rêu...
Bài 37 sinh 6: Bài 1,2,3,4,5 trang 125
Bài 37 sinh 6: Bài 1,2,3,4,5 trang 125
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 125 SGK Sinh 6: Tảo - Chương 8 Các Nhóm Thực Vật . Bài 1: Nêu các đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ. Giữa chúng có đặc điểm...
Bài 36 tổng kết về cây có hoa (tiếp theo): Giải bài 1,2,3 trang 121 Sinh lớp 6
Bài 36 tổng kết về cây có hoa (tiếp theo): Giải bài 1,2,3 trang 121 Sinh lớp 6
Bài 36 Chương 7 sinh 6: Giải bài 1,2,3 trang 121 SGK Sinh 6: Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo). Sống trong các môi trường khác nhau, trải qua quá trình lâu dài, cây xanh...