Bài tập sinh học 12

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Bài tập sinh học 12
Quy luật Menđen – Quy luật phân li Sinh 12: Giải bài 1,2,3,4 trang 36,37
Quy luật Menđen – Quy luật phân li Sinh 12: Giải bài 1,2,3,4 trang 36,37
Bài 8 : Quy luật Menđen -Quy luật phân li.  Giải bài 1,2 trang 36, bài 3,4 trang 37 SGK Sinh 12 Chương 2. Bài 1: Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao...
Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Sinh 12: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 30
Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Sinh 12: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 30
Bài 6 Sinh học - Giải bài 1,2,3,4,5 trang 30 SGK Sinh 12 :  Đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Bài 1:  Nêu các dạng đột biến lệch bội ở sinh vật lưỡng bội và hậu quả của...
Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể sinh 12: Bài 1,2,3,4,5 trang 26
Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể sinh 12: Bài 1,2,3,4,5 trang 26
Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể - Giải bài 1,2,3,4 trang 26 SGK Sinh 12. Bài 1: Mô tả cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực. Nhiễm sắc...
Bài 1,2,3,4,5 trang 22 Sinh lớp 12: Đột biến gen
Bài 1,2,3,4,5 trang 22 Sinh lớp 12: Đột biến gen
Bài 1: Đột biến gen là gì? Nêu các dạng đột biến điểm thường gặp và hậu quả của nó. - Đột-biến-gen (còn được gọi là đột biến điểm) là những biến đổi trong cấu trúc...
Điều hòa hoạt động gen Sinh 12 (Bài 1,2,3,4 trang 18)
Điều hòa hoạt động gen Sinh 12 (Bài 1,2,3,4 trang 18)
Bài 3 sinh lớp 12: Giải bài 1,2,3,4 trang 18 SGK Sinh học 12  Bài 1:  Thế nào là điều hoà hoạt động gen? - Trong tế bào chứa đầy đủ hệ gen nhưng các gen hoạt...
Quảng cáo


Phiên mã và dịch mã: Bài 1,2,3,4,5 trang 14 môn sinh 12
Phiên mã và dịch mã: Bài 1,2,3,4,5 trang 14 môn sinh 12
Bài 2:  Giải bài 1,2,3,4,5 trang 14 Sinh học lớp 12 chương 1. Bài 1: Hãy trình bày diễn biến và kết quả của quá trình phiên mã. * Diễn biến - Khi enzim ARN pôlimeraza bám vào promoter (vùng...
Bài tập trang 10 Sinh học 12: Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
Bài tập trang 10 Sinh học 12: Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
Bài 1 Sinh lớp 12 - Chương 1: Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 10   Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN Bài 1: Gen là gì ? Cho ví dụ minh hoạ. - Gen là một...

Đề & bài tập hay