Bài tập Sinh học 12

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Bài tập Sinh học 12
Bài 1,2,3,4,5 trang 125 Sinh học 12: Loài
Bài 1,2,3,4,5 trang 125 Sinh học 12: Loài
Chương 1: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 125 SGK Sinh 12: Loài. Bài 1: Thế nào là loài sinh học? Loài là một hoặc một nhóm quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự nhiên và...
Quá trình hình thành quần thể thích nghi (Bài 1,2,3,4,5 trang 122 Sinh 12)
Quá trình hình thành quần thể thích nghi (Bài 1,2,3,4,5 trang 122 Sinh 12)
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 122 SGK Sinh 12: Quá trình hình thành quần thể thích nghi - Chương 1. Bài 1: Hãy sưu tập các hình ảnh về các đặc điểm thích nghi và giải thích đặc điểm đó đem lại giá...
[Sinh học 12]Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại – Bài tập 1,2,3,4,5 trang 117
[Sinh học 12]Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại – Bài tập 1,2,3,4,5 trang 117
Chương 1 bài học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại:  Giải bài 1,2,3,4,5 trang 117 SGK Sinh 12 Bài 1:  Tại sao đột biến gen mặc dù thường có hại cho cơ thể sinh vật nhưng vẫn có vai trò quan...
Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn Sinh học 12 (Giải bài 1,2,3,4,5 trang 112)
Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn Sinh học 12 (Giải bài 1,2,3,4,5 trang 112)
Bài 25 Sinh -  Giải bài 1,2,3,4,5 trang 112 Sinh 12: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn.  Bài 1:  Hãy trình bày các luận điểm chính của học thuyết Lamac. - Do môi trường sống thay đổi nên sinh vật phải chủ...
Các bằng chứng tiến hóa: Bài 1,2,3,4 SGK môn sinh 12 trang 107
Các bằng chứng tiến hóa: Bài 1,2,3,4 SGK môn sinh 12 trang 107
Giải bài 1,2,3,4 trang 107 Sinh lớp 12:  Bài 24 Các bằng chứng tiến hóa. Bài 1: Tại sao để xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài về các đặc điểm hình thái thì người ta lại hay...
Bài ôn tập phần di truyền học sinh 12 (bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9 trang 102)
Bài ôn tập phần di truyền học sinh 12 (bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9 trang 102)
Giải bài Ôn tập di truyền học sinh lớp 12 bài 23:  bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 102 SGK. Phần Di truyền học sinh lớp 12 gồm có các chương: Cơ chế di truyền, Tính...
Bài 1,2,3,4 trang 96: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
Bài 1,2,3,4 trang 96: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
Bài 22 Sinh học lớp 12 - Giải bài 1,2,3,4 trang 96:  Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học. Bài 1: Gánh nặng di truyền trong các quần thể người được biểu...
Giải bài 1,2,3,4 trang 91 SGK Sinh 12: Di truyền y học
Giải bài 1,2,3,4 trang 91 SGK Sinh 12: Di truyền y học
Bài 21 Di truyền học và Giải bài 1,2,3,4 trang 91 SGK Sinh 12 - Chương 5 sinh học lớp 12:  Di truyền học người. Bài 1: Hãy dùng sơ đồ tóm tắt cơ chế gây bệnh phênimkêto niệu ở người. Gen bị đột biến...
Tạo giống nhờ công nghệ gen (Giải bài 1,2,3,4,5 trang 86 SGK Sinh 12)
Tạo giống nhờ công nghệ gen (Giải bài 1,2,3,4,5 trang 86 SGK Sinh 12)
Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen. Giải bài 1,2,3,4,5 trang 86 SGK Sinh 12. Bài 1: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào này sang tế bào khác là...
Bài 1,2,3,4,5 trang 82: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
Bài 1,2,3,4,5 trang 82: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
Bài 19 Sinh học 12 - Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 82 : Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào. Bài 1: Giả sử có một giống cây cà chua có gen A quy...