Bài tập Sinh học 12

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Bài tập Sinh học 12
Bài tập trang 203 Sinh lớp 12: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu xuất sinh thái
Bài tập trang 203 Sinh lớp 12: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu xuất sinh thái
Bài 45 SGK sinh hoc 12: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 203 Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu xuất sinh thái. Bài 1: Ánh sáng mặt trời có vai trò như thế nào đối với hệ sinh thái? Tất cả sinh vật...
Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển: Bài 1,2,3,4 trang 190 Sinh học 12
Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển: Bài 1,2,3,4 trang 190 Sinh học 12
Bài 44: Giải bài 1,2,3,4 trang 190 SGK Sinh 12  Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển. Bài 1: Hãy trình bày khái quát thế nào là chu trình sinh địa hoá trên Trái Đất. Chu trình sinh địa-hoá là chu trình trao...
Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái: (Bài 1,2,3,4 trang 194 môn sinh 12)
Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái: (Bài 1,2,3,4 trang 194 môn sinh 12)
Bài 43: Giải bài 1,2,3,4 trang 194 SGK Sinh 12: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái. Bài 1:  Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh hoạ về 2 loại chuỗi thức ăn - Một chuỗi thức...
Bài 1,2,3,4,5 trang 154,155 Sinh học 12: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
Bài 1,2,3,4,5 trang 154,155 Sinh học 12: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
Chương 1 phần 7 Sinh lớp 12:  Giải bài 1 trang 154, giải bài 2,3,4,5 trang 155 SGK Sinh 12 Bài 1: Hãy điền những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố vật lí và hoá học tới đời...
Sự phát sinh loài người: Bài 1,2,3,4,5 SGK Sinh 12 trang 148
Sự phát sinh loài người: Bài 1,2,3,4,5 SGK Sinh 12 trang 148
Bài tập sự phát sinh loài người: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 148 SGK Sinh 12 - Chương 2 sinh học. Bài 1: Đi thẳng bằng 2 chân đã đem lại cho loài vượn người những ưu thế tiến hoá gì? Khi môi trường sống...
Giải bài Sinh 12 trang 143 – Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
Giải bài Sinh 12 trang 143 – Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
Chương 2 Sinh lớp 12: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 143 SGK : Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất. -Hóa thạch cung cấp cho chúng ta những bằng chứng trực tiếp về lịch sử tiến hóa của sinh giới. -Trái...
Nguồn gốc sự sống – Sinh 12 (Giải bài 1,2,3,4,5 trang 139)
Nguồn gốc sự sống – Sinh 12 (Giải bài 1,2,3,4,5 trang 139)
Bài tập Nguồn gốc sự sống: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 139 SGK Sinh 12 - Chương 2. - Sự sống trên Trái Đất được phát sinh và phát triển qua các giai đoạn tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh...
Sinh 12 bài: Tiến hóa lớn (Bài 1,2,3 trang 135)
Sinh 12 bài: Tiến hóa lớn (Bài 1,2,3 trang 135)
Bài tập Tiến hóa lớn sinh học lớp 12: Giải bài 1,2,3 trang 135 sách giáo khoa. -Tiến hóa lớn nghiên cứu về quá trình hình thành các đơn vị phân loại trên loài và mối quan hệ tiến hóa giữa...
Quá trình hình thành loài (tiếp theo) – Bài 1,2,3,4,5 trang 132 môn sinh 12
Quá trình hình thành loài (tiếp theo) – Bài 1,2,3,4,5 trang 132 môn sinh 12
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 132 SGK Sinh 12: Quá trình hình thành loài (tiếp theo) - Chương 1 Cách li tập tính và cách li sinh thái có thể dẫn đến hình thành loài mới. Lai xa kèm theo đa...
Quá trình hình thành loài: Giải bài 1,2,3,4 trang 128 Sinh lớp 12
Quá trình hình thành loài: Giải bài 1,2,3,4 trang 128 Sinh lớp 12
Bài 29 Chương 1 sinh học lớp 12: Giải bài 1,2,3,4 trang 128. Cách li địa lí là những trở ngại địa lí làm cho các cá thể của các quần thể bị cách li và không thể giao phối với...