Trang Chủ Chủ đề Bài tập sinh học 12

Bài tập sinh học 12

Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái: (Bài 1,2,3,4 trang 194 môn sinh 12)
Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái: (Bài 1,2,3,4 trang 194 môn sinh 12)
Bài 43: Giải bài 1,2,3,4 trang 194 SGK Sinh 12: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái. Bài 1:  Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh hoạ về 2 loại chuỗi...
Bài 1,2,3,4,5 trang 154,155 Sinh học 12: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
Bài 1,2,3,4,5 trang 154,155 Sinh học 12: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
Chương 1 phần 7 Sinh lớp 12:  Giải bài 1 trang 154, giải bài 2,3,4,5 trang 155 SGK Sinh 12 Bài 1: Hãy điền những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố vật lí...
Sự phát sinh loài người: Bài 1,2,3,4,5 SGK Sinh 12 trang 148
Sự phát sinh loài người: Bài 1,2,3,4,5 SGK Sinh 12 trang 148
Bài tập sự phát sinh loài người: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 148 SGK Sinh 12 - Chương 2 sinh học. Bài 1: Đi thẳng bằng 2 chân đã đem lại cho loài vượn người những ưu thế tiến...
Giải bài Sinh 12 trang 143 – Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
Giải bài Sinh 12 trang 143 – Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
Chương 2 Sinh lớp 12: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 143 SGK : Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất. -Hóa thạch cung cấp cho chúng ta những bằng chứng trực tiếp về lịch sử...
Nguồn gốc sự sống – Sinh 12 (Giải bài 1,2,3,4,5 trang 139)
Nguồn gốc sự sống – Sinh 12 (Giải bài 1,2,3,4,5 trang 139)
Bài tập Nguồn gốc sự sống: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 139 SGK Sinh 12 - Chương 2. - Sự sống trên Trái Đất được phát sinh và phát triển qua các giai đoạn tiến hóa hóa...
Sinh 12 bài: Tiến hóa lớn (Bài 1,2,3 trang 135)
Sinh 12 bài: Tiến hóa lớn (Bài 1,2,3 trang 135)
Bài tập Tiến hóa lớn sinh học lớp 12: Giải bài 1,2,3 trang 135 sách giáo khoa. -Tiến hóa lớn nghiên cứu về quá trình hình thành các đơn vị phân loại trên loài và mối...
Quá trình hình thành loài (tiếp theo) – Bài 1,2,3,4,5 trang 132 môn sinh 12
Quá trình hình thành loài (tiếp theo) – Bài 1,2,3,4,5 trang 132 môn sinh 12
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 132 SGK Sinh 12: Quá trình hình thành loài (tiếp theo) - Chương 1 Cách li tập tính và cách li sinh thái có thể dẫn đến hình thành loài mới. ...
Quá trình hình thành loài: Giải bài 1,2,3,4 trang 128 Sinh lớp 12
Quá trình hình thành loài: Giải bài 1,2,3,4 trang 128 Sinh lớp 12
Bài 29 Chương 1 sinh học lớp 12: Giải bài 1,2,3,4 trang 128. Cách li địa lí là những trở ngại địa lí làm cho các cá thể của các quần thể bị cách li và...
Bài 1,2,3,4,5 trang 125 Sinh học 12: Loài
Bài 1,2,3,4,5 trang 125 Sinh học 12: Loài
Chương 1: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 125 SGK Sinh 12: Loài. Bài 1: Thế nào là loài sinh học? Loài là một hoặc một nhóm quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với...
Quá trình hình thành quần thể thích nghi (Bài 1,2,3,4,5 trang 122 Sinh 12)
Quá trình hình thành quần thể thích nghi (Bài 1,2,3,4,5 trang 122 Sinh 12)
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 122 SGK Sinh 12: Quá trình hình thành quần thể thích nghi - Chương 1. Bài 1: Hãy sưu tập các hình ảnh về các đặc điểm thích nghi và giải thích đặc...