Bài tập sinh học 12

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Bài tập sinh học 12
Bài tập trang 203 Sinh lớp 12: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu xuất sinh thái
Bài tập trang 203 Sinh lớp 12: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu xuất sinh thái
Bài 45 SGK sinh hoc 12: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 203 Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu xuất sinh thái. Bài 1: Ánh sáng mặt trời có vai trò như thế nào đối với hệ...
Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển: Bài 1,2,3,4 trang 190 Sinh học 12
Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển: Bài 1,2,3,4 trang 190 Sinh học 12
Bài 44: Giải bài 1,2,3,4 trang 190 SGK Sinh 12  Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển. Bài 1: Hãy trình bày khái quát thế nào là chu trình sinh địa hoá trên Trái Đất. Chu trình sinh...
Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái: (Bài 1,2,3,4 trang 194 môn sinh 12)
Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái: (Bài 1,2,3,4 trang 194 môn sinh 12)
Bài 43: Giải bài 1,2,3,4 trang 194 SGK Sinh 12: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái. Bài 1:  Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh hoạ về 2 loại chuỗi...
Bài 1,2,3,4,5 trang 154,155 Sinh học 12: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
Bài 1,2,3,4,5 trang 154,155 Sinh học 12: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
Chương 1 phần 7 Sinh lớp 12:  Giải bài 1 trang 154, giải bài 2,3,4,5 trang 155 SGK Sinh 12 Bài 1: Hãy điền những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố vật lí...
Sự phát sinh loài người: Bài 1,2,3,4,5 SGK Sinh 12 trang 148
Sự phát sinh loài người: Bài 1,2,3,4,5 SGK Sinh 12 trang 148
Bài tập sự phát sinh loài người: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 148 SGK Sinh 12 - Chương 2 sinh học. Bài 1: Đi thẳng bằng 2 chân đã đem lại cho loài vượn người những ưu thế tiến...
Quảng cáo


Giải bài Sinh 12 trang 143 – Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
Giải bài Sinh 12 trang 143 – Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
Chương 2 Sinh lớp 12: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 143 SGK : Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất. -Hóa thạch cung cấp cho chúng ta những bằng chứng trực tiếp về lịch sử...
Nguồn gốc sự sống – Sinh 12 (Giải bài 1,2,3,4,5 trang 139)
Nguồn gốc sự sống – Sinh 12 (Giải bài 1,2,3,4,5 trang 139)
Bài tập Nguồn gốc sự sống: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 139 SGK Sinh 12 - Chương 2. - Sự sống trên Trái Đất được phát sinh và phát triển qua các giai đoạn tiến hóa hóa...
Sinh 12 bài: Tiến hóa lớn (Bài 1,2,3 trang 135)
Sinh 12 bài: Tiến hóa lớn (Bài 1,2,3 trang 135)
Bài tập Tiến hóa lớn sinh học lớp 12: Giải bài 1,2,3 trang 135 sách giáo khoa. -Tiến hóa lớn nghiên cứu về quá trình hình thành các đơn vị phân loại trên loài và mối...
Quá trình hình thành loài (tiếp theo) – Bài 1,2,3,4,5 trang 132 môn sinh 12
Quá trình hình thành loài (tiếp theo) – Bài 1,2,3,4,5 trang 132 môn sinh 12
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 132 SGK Sinh 12: Quá trình hình thành loài (tiếp theo) - Chương 1 Cách li tập tính và cách li sinh thái có thể dẫn đến hình thành loài mới. ...
Quá trình hình thành loài: Giải bài 1,2,3,4 trang 128 Sinh lớp 12
Quá trình hình thành loài: Giải bài 1,2,3,4 trang 128 Sinh lớp 12
Bài 29 Chương 1 sinh học lớp 12: Giải bài 1,2,3,4 trang 128. Cách li địa lí là những trở ngại địa lí làm cho các cá thể của các quần thể bị cách li và...

Đề & bài tập hay