Trang Chủ Chủ đề Bài tập Vật Lý 8

Bài tập Vật Lý 8

Giải bài tập SGK Lý 8: Gợi ý trả lời các câu hỏi và giải bài tập Vật lý lớp 8 trong sách chương 1: Cơ học, Chương 2: Nhiệt học.
Bài tập trang 101,102 SGK Lý 8: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 2 Nhiệt học
Bài tập trang 101,102 SGK Lý 8: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 2 Nhiệt học
Bài 29: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học Giải bài 1 đến bài 13 trang 101,102 SGK Vật Lý lớp 8 chương 2 và trả lời các câu hỏi Câu 1,2,3,4...
Bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 trang 99 Lý lớp 8: Động cơ nhiệt
Bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 trang 99 Lý lớp 8: Động cơ nhiệt
Bài 28 Lý 8 Lý 8 Động cơ nhiệt - Giải bài C1, C2, C3 ,C4, C5, C6 trang 99. 1. Ở động cơ nổ bốn kì cũng như ở bất kì động cơ nhiệt nào có...
Giải bài C1- C6 trang 94,95,96 Lý 8: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt
Giải bài C1- C6 trang 94,95,96 Lý 8: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt
Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt -  Giải bài C1 trang 94; C2 trang 95; C3, C4, C5, C6 trang 96 sách Vật Lý lớp 8. 1. Hãy mô tả...
Bài C1,C2 trang 92: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu (vật lý 8)
Bài C1,C2 trang 92: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu (vật lý 8)
Lý thuyết, Trả lời câu hỏi và Giải bài C1,C2 trang 92 Sách Lý 8. * Đại lượng cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng...
Phương trình cân bằng nhiệt: Giải bài tập C1,C2,C3 vật lý 8 trang 89
Phương trình cân bằng nhiệt: Giải bài tập C1,C2,C3 vật lý 8 trang 89
Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt - Giải bài C1,C2,C3 trang 89 SGK Lý 8. Nhiệt lượng tỏa ra cũng được tính bằng công thức: Q = c . m . ∆t, nhưng trong đó ∆t = t1...
Bài C1 – C10 SGK vật lý 8 trang 84, 85, 86: Công thức tính nhiệt lượng
Bài C1 – C10 SGK vật lý 8 trang 84, 85, 86: Công thức tính nhiệt lượng
Trả lời và Giải bài C1, C2, C3, C4 trang 84; C5, C6, C7 trang 85; C8, C9, C10 trang 86 SGK Lý 8. Công thức tính nhiệt lượng thu vào Q = m . c . ∆t Trong...
Bài C1 – C12 trang 80, 81, 82 SGK Lý 8: Đối lưu – Bức xạ nhiệt
Bài C1 – C12 trang 80, 81, 82 SGK Lý 8: Đối lưu – Bức xạ nhiệt
Chương 1 Bài 23 Lý 8: Giải bài C1 ,C2, C3 trang 80; C4 ,C5, C6, C7, C8 trang 81; C9, C10, C11, C12 trang 82. 1.Nước màu tím di chuyển thành dòng từ dưới lên...
Bài 22 vật lý 8; Dẫn Nhiệt (Giải bài C1- C12 trang 77,78)
Bài 22 vật lý 8; Dẫn Nhiệt (Giải bài C1- C12 trang 77,78)
Bài 22 Lý 8: Giải bài C1, C2, C3 trang 77; C4 ,C5, C6, C7 ,C8, C9, C10, C11, C12 trang 78 SGK Lý 8: Dẫn nhiệt. 1. Cái đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì? Nhiệt đã truyền...
Bài C1,C2,C3 ,C4,C5 trang 74,75 SGK vật lý 8: Nhiệt năng
Bài C1,C2,C3 ,C4,C5 trang 74,75 SGK vật lý 8: Nhiệt năng
Bài 21 Lý 8: Trả lời và Giải bài C1 trang 74; C2,C3,C4 ,C5 trang 75 - Nhiệt năng. 1.Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để chứng tỏ khi thực hiện công...
Bài tập C1- C7 trang 71,72,73 vật lý 8: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên
Bài tập C1- C7 trang 71,72,73 vật lý 8: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên
Giải bài C1,C2 trang 71; C3,C4 trang 72; C5,C6,C7 trang 73 SGK Lý 8 bài 20 - Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên 1.  Quả bóng tương tự với hạt nào trong thí nghiệm...