Trang Chủ Chủ đề Phòng GD&ĐT Kim Sơn – Ninh Bình

Phòng GD&ĐT Kim Sơn – Ninh Bình

Đề học kì 2 môn Toán lớp 6 – Phòng GD&ĐT Kim Sơn năm 2017

Đề thi kiểm tra chất lượng học kì 2 lớp 6 môn Toán của phòng GD&ĐT Kim Sơn Ninh Bình năm 2017: Bốn thửa ruộng...

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Văn mới nhất 2015-2016

Các em tham khảo Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Văn : Tả một cây cho bóng mát mà em...

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2 môn Toán, Văn lớp 9 năm 2015-2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2 môn Toán, Văn lớp 9 đầu năm học 2015-2016 phòng giáo dục và đào...

Đề KSCL đầu năm môn Toán, Văn lớp 8 năm 2015 -2016 Kim Sơn

Đề KSCL đầu năm môn Toán, Văn lớp 8 năm 2015 -2016 Kim Sơn - Ninh Bình: Giải thích điều nhắn nhủ trong câu ca...

Khảo sát đầu năm lớp 7 môn Toán, Văn năm 2015-2016 Kim Sơn

Đề khảo sát đầu năm môn Toán, Văn lớp 7 năm học 2015-2016 có đáp án của phòng GD&ĐT Kim Sơn - Ninh Bình: Hãy...

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 6 năm 2015-2016 có đáp án chi tiết

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHUYỆN KIM SƠN -   ĐỀ CHÍNH THỨC   ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 6ĐẦU NĂM HỌC 2015- 2016Môn : TOÁNThời...