Bài tập SGK lớp 9

Bài tập SGK lớp 9
Giai bai tap sgk lop 9: Đáp án và hướng dẫn giải bài tập SGK lớp 9 các môn: Toán (Đại số, Hình học), Hóa học, Vật Lý, Sinh học... trong sách giáo khoa với lời giải chi tiết trên Dethikiemtra.com (Các em xem Bài tập mới nhất phía dưới hoặc xem theo môn)


Xem đáp án và giải bài tập SGK Lớp 9 theo môn:

Xem thêm: De thi giua ki 1 lop 9 | De thi hoc ki 1 lop 9 | De thi giua hoc ki 2 lop 9 | De thi hoc ki 2 lop 9

Anh (chị) hãy trình bày những suy nghĩ của mình về lòng dũng cảm.

Dàn bài chi tiết tập làm văn lớp 9: Anh (chị) hãy trình bày những suy nghĩ của mình về lòng dũng cảm.Mở bài_...

Phân tích diễn biến tâm trạng Thúy Kiều trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích”

Dàn bài chi tiết tập làm văn lớp 9: Phân tích diễn biến tâm trạng Thúy Kiều trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng...

Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6,C7,C8 trang 131,132 SGK Lý 9: Mắt cận và mắt lão

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài tập C1,C2,C3,C4 trang 131; bài C5,C6,C7,C8 trang 132 SGK Vật Lý 9: Mắt cận và mắt lão A: Tóm Tắt Lý Thuyết: Mắt cận...

Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 trang 128,129,130 SGK Lý 9: Mắt

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài tập C1 trang 128; bài C2,C3 trang 129; bài C4,C5,C6 trang 130 SGK Vật Lý 9: Mắt A: Tóm Tắt Lý...

Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 trang 126,127 SGK Lý 9: Sự tạo ảnh trong máy ảnh

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài tập C1,C2 trang 126; bài C3,C4,C5,C6 trang 127 SGK Vật Lý 9: Sự tạo ảnh trong máy ảnh A: Tóm Tắt Lý...

Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 ,C7,C8 trang 122,123 SGK Lý 9: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân...

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài tập C1,C2,C3,C4 trang 122; bài C5,C6,C7,C8 trang 123 SGK Vật Lý 9: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính...

Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 ,C7,C8,C9 trang 119,120,121 SGK Lý 9: Thấu kính phân kì

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài tập C1,C2,C3 trang 119; bài C4,C5,C6 trang 120; bài C7,C8,C9 trang 121 SGK Vật Lý 9: Thấu kính phân kì A:...

Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 ,C7 trang 116,117,118 SGK Lý 9: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội...

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài tập C1,C2,C3 trang 116; bài C4,C5 trang 117; bài C6,C7 trang 118 SGK Vật Lý 9: Ảnh của một vật...

Giải bài 1,2,3 trang 111 SGK Sinh 9: Thành tựu chọn lọc giống ở Việt Nam

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2,3 trang 111 SGK Sinh 9: Thành tựu chọn lọc giống ở Việt Nam. A. Tóm Tắt Lý Thuyết: Thành...

Giải bài 28,29,30 ,31,32 trang 89 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập một số hệ thức về cạnh...

Tóm tắt lý thuyết và giải bài 28,29,30 ,31,32 trang 89 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập Một số hệ thức về cạnh và góc trong...