Bài tập SGK lớp 8

Bài tập SGK lớp 8
Giai bai tap sgk lop 8: Đáp án và hướng dẫn giải bài tập SGK lớp 8 các môn: Toán (Đại số, Hình học), Hóa học, Vật Lý, Sinh học... trong sách giáo khoa với lời giải chi tiết trên Dethikiemtra.com (Các em xem Bài tập mới nhất phía dưới hoặc xem theo môn)


Xem đáp án và giải bài tập SGK Lớp 8 theo môn:

Xem thêm: De thi giua ki 1 lop 8 | De thi hoc ki 1 lop 8 | De thi giua hoc ki 2 lop 8 | De thi hoc ki 2 lop 8

Giải bài 32,33,34 trang 83 Toán 8 tập 1: Luyện tập Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình...

Hướng dẫn và Giải bài 32,33,34 trang 83 Toán 8 tập 1: Luyện tập Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang -...

Giải bài 29,30,31 trang 83 SGK Toán 8 tập 1: Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 29, 30, 31 trang 83 SGK Toán 8 tập 1: Dựng hình bằng thước và compa. Dựng...

Giải bài 26,27,28 trang 80 SGK Toán 8 tập 1: Luyện tập Đường trung bình của tam giác, của...

Đáp án và Giải bài 26, 27, 28 trang 80 SGK Toán 8 tập 1: Luyện tập đường trung bình của tam giác, của...

Giải bài 20,21,22, 23,24,25 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 1: Đường trung bình của tam giác, của hình...

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 20,21 trang 79; giải bài 22,23, 24,25 trang 80 SGK Toán 8 tập 1: Đường trung bình của tam...

Giải bài 16,17,18, 19 SGK trang 75 Toán 8 tập 1: Luyện tập hình thang cân

Đáp án và hướng dẫn giải bài 16, 17, 18, 19 SGK trang 75 Toán 8 tập 1: Luyện tập hình thang cân -...

Giải bài 11,12,13, 14,15 trang 74,75 SGK Toán 8 tập 1: Hình thang cân

Tóm tắt lý thuyết hình thang cân và giải bài 11,12,13 trang 74; Bài 14,15 trang 75 SGK Toán 8 tập 1: Hình thang...

Giải bài 6,7,8,9, 10 SGK trang 70,71 SGK Toán 8 tập 1: Hình thang

Tóm tắt lý thuyết hình thang và Giải bài 6 trang 70; Bài 7,8,9,10 SGK trang 71 SGK Toán 8 tập 1: Hình thang - Chương...

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 66,67 SGK Toán 8 tập 1: Tứ giác

Tóm tắt lý thuyết và giải bài 1,2 trang 66; Bài 3,4,5 trang 67 SGK Toán 8 tập 1: Tứ giác - Chương 1 hình học...

Giải bài 1,2,3, 4,5 ,6 trang 151 SGK Hóa 8: Bài luyện tập 8 (Ôn tập chương 6)

Lý thuyết và giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 151 SGK Hóa 8: Bài luyện tập 8 (Ôn tập chương 6) Bài luyện tập 8 (Ôn tập chương 6) Bài...

Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 149 SGK Hóa 8: Pha chế dung dịch

Lý thuyết và giải bài 1,2,3,4,5 trang 149 SGK Hóa 8: Pha chế dung dịch Pha chế dung dịch Bài trước: Giải bài 1,2,3, 4,5 ,6,7 trang 145,146 SGK...