Lớp 8

Lớp 8

Trong chương trình Ngữ văn trung học cơ sở, chúng ta đã được học một số tác phẩm của...

Dàn bài chi tiết tập làm văn lớp 8: Trong chương trình Ngữ văn trung học cơ sở, chúng ta đã được học một...

Em hãy giới thiệu về chiếc bánh chưng ngày Tết

Dàn bài chi tiết tập làm văn tiếng việt lớp 8: Em hãy giới thiệu về chiếc bánh chưng ngày Tết.Mở bài* Giới thiệu...

Giới thiệu về hoa lan

Dàn bài chi tiết tập làm văn lớp 8: Giới thiệu về hoa lan.Mở bài* Giới thiệu chung_ Hoa lan được tôn vinh là...

Giới thiệu về hoa ngọc lan

Dàn bài chi tiết tập làm văn lớp 8: Giới thiệu về hoa ngọc lan.Mở bài* Giới thiệu chung:_ Ở góc vườn nhà em...

Giới thiệu về hoa đào ngày tết

Dàn bài chi tiết tập làm văn lớp 8: Giới thiệu về hoa đào ngày tết.Mở bài_ Giới thiệu về vai trò và vị...

Giới thiệu về một loài hoa: hoa mai

Dàn bài tập làm văn tiếng việt lớp 8: Giới thiệu về một loài hoa: hoa mai.Mở bàiNgười Việt Nam vốn rất yêu thích...

Giới thiệu trò chơi dân gian : nhảy dây

Dàn bài chi tiết tập làm văn lớp 8: Giới thiệu trò chơi dân gian : nhảy dây.Mở bài* Giới thiệu chung : Nhảy...

Giới thiệu trò chơi dân gian: thả diều

Dàn bài tập làm văn lớp 8: Giới thiệu trò chơi dân gian: thả diềuMở bài* Giới thiệu chung:_ Thả diều là trò chơi...

Giới thiệu về một loài vật nuôi mà em biết

Dàn bài chi tiết tập làm văn lớp 8: Giới thiệu về một loài vật nuôi mà em biết.Mở bài* Giới thiệu chung:_ Con...

Giới thiệu con chim bồ câu

Dàn bài chi tiết tập làm văn lớp 8: Giới thiệu con chim bồ câu.Mở bàiGiới thiệu chung: Chim bồ câu là giống chim...