Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 2 lớp 7 Sở GD&ĐT Thanh Hóa – Đề thi học kì 2 lớp 7...

Sở GD&ĐT Thanh Hóa – Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán có đáp án 2017

CHIA SẺ

Mời thầy cô và các em tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán của Sở Thanh Hóa 2017. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm; BC = 10 cm. a) Tính độ dài cạnh AC và so sánh các góc của tam giác ABC.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ THANH HÓA

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG  HỌC KỲ II

MÔN TOÁN LỚP 7 NĂM HỌC 2016 – 2017

Thời  gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (2,0 điểm)

Điểm kiểm tra định kì môn Toán của 20 học sinh được ghi lại như sau:

7967657955
879107810977

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng “tần số”.

b) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2 (2,0 điểm)

a) Cho đơn thức 

Thu gọn rồi tính giá trị của M tại x = 1/2 ;  y = – 1

b) Tìm đa thức P biết:

Bài 3 (1,5 điểm)

Cho hai đa thức f(x) = – 2x3 +  7 –  6x  +  5x4  – 2x3

g(x) = 5x2  + 9x – 2x4 – x2  +  4x3 – 12

a) Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính f(x) + g(x).

Bài 4: (4,0 điểm).

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm; BC = 10 cm.

a) Tính độ dài cạnh AC và so sánh các góc của tam giác ABC.

b) Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng BD. Chứng minh tam giác BCD cân.

c) Gọi K là trung điểm của cạnh BC, đường thẳng DK cắt cạnh AC tại M. Tính MC.

d) Đường trung trực d của đoạn thẳng AC cắt đường thẳng DC tại Q.

Chứng minh ba điểm B, M, Q thẳng hàng.

Bài 5: (0,5 điểm)

Cho đa thức P(x) = ax2 + bx + c và 2a + b = 0. Chứng tỏ rằng P(-1). P(3) ≥ 0.

—— Hết——

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI