Bài tập SGK lớp 7

Bài tập SGK lớp 7
Giai bai tap sgk lop 7: Đáp án và hướng dẫn giải bài tập SGK lớp 7 các môn: Toán (Đại số, Hình học), Vật Lý, Sinh học... trong sách giáo khoa với lời giải chi tiết trên Dethikiemtra.com. (Các em xem Bài tập mới nhất phía dưới hoặc xem theo môn)


Xem đáp án và giải bài tập SGK Lớp 7 theo môn:

Xem thêm: De thi giua ki 1 lop 7 | De thi hoc ki 1 lop 7 | De thi giua hoc ki 2 lop 7 | De thi hoc ki 2 lop 7

Giải bài 51,52,53 trang 101,102 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập Định lí

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 51,52 trang 101; bài 53 trang 102 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập Định LíBài trước: Giải bài 49,50...

Giải bài 49,50 trang 101 SGK Toán 7 tập 1: Định lí

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 49,50 trang 101 SGK Toán 7 tập 1: Định Lí A. Tóm tắt lý thuyết: Định Lí 1. Định líMột...

Giải bài 42,43,44 ,45,46,47 ,48 trang 98,99 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập từ vuông góc đến song...

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 42,43,44 ,45,46,47 trang 98; bài 48 trang 99 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập từ vuông góc đến song...

Giải bài 40,41 trang 97 SGK Toán 7 tập 1: Từ vuông góc đến song song

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 40,41 trang 97 SGK Toán 7 tập 1: Từ vuông góc đến song song A. Tóm tắt lý thuyết: Từ vuông góc...

Giải bài 35,36,37 ,38,39 trang 94,95 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng...

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 35,36 trang 94; bài 37,38,39 trang 95 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập tiên đề Ơ-Clit về đường...

Giải bài 31,32,33,34 trang 94 SGK Toán 7 tập 1: Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 31,32,33,34 trang 94 SGK Toán 7 tập 1: Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song A. Tóm tắt lý thuyết: Tiên...

Giải bài 24,25,26, 27,28,29,30 trang 91,92 SGK Toán 7 tập 1: Hai đường thẳng song song

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 24,25,26,27,28 trang 91; bài 29,30 trang 92 SGK Toán 7 tập 1: Hai đường thẳng song song A. Tóm tắt...

Giải bài 21,22,23 trang 89 SGK Toán 7 tập 1: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai...

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 21,22,23 trang 89 SGK Toán 7 tập 1: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng A. Tóm...

Giải bài 15,16,17 ,18,19,20 trang 86,87 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập hai đường thẳng vuông góc

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 15 trang 86 ; bài 16,17,18,19,20 trang 87 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập hai đường thẳng vuông...

Giải bài 11,12,13,14 trang 86 SGK Toán 7 tập 1: Hai đường thẳng vuông góc

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 11,12,13,14 trang 86 SGK Toán 7 tập 1: Hai đường thẳng vuông góc A. Tóm tắt lý thuyết: Hai đường thẳng...