Bài tập SGK lớp 4

Bài tập SGK lớp 4

Giải bài 1,2,3 trang 127 SGK Toán 4: Phép cộng phân số (tiếp theo)

Phép cộng phân số (tiếp theo) Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3 trang 127 SGK Toán 4: Phép cộng phân số (tiếp theo) Muốn cộng hai...

Giải bài 1,2,3 trang 126 SGK Toán 4: Phép cộng phân số

Phép cộng phân số Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3 trang 126 SGK Toán 4: Phép cộng phân số Lý thuyết: Muốn cộng hai phân số cùng...

Giải bài 1,2,3 trang 124,125 SGK Toán 4: Luyện tập chung phân số (tiết 3)

Luyện tập chung phân số (tiết 3) Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1 trang 124; bài 2,3 trang 125 SGK Toán 4: Luyện tập chung phân...

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 123,124 SGK Toán 4: Luyện tập chung phân số (tiết 2)

Luyện tập chung phân số (tiết 2) Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2 trang 123; bài 3,4,5 trang 124 SGK Toán 4: Luyện tập chung...

Giải bài 1,2,3,4 trang 123 SGK Toán 4: Luyện tập chung so sánh hai phân số (tiết 1)

Luyện tập chung so sánh hai phân số (tiết 1) Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3,4 trang 123 SGK Toán 4: Luyện tập chung so...

Giải bài 1,2,3,4 trang 122 SGK Toán 4: Luyện tập so sánh hai phân số khác mẫu số

Luyện tập so sánh hai phân số khác mẫu số Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3,4 trang 122 SGK Toán 4: Luyện tập so...

Giải bài 1,2,3 trang 122 SGK Toán 4: So sánh hai phân số khác mẫu số

So sánh hai phân số khác mẫu số Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3 trang 122 SGK Toán 4: So sánh hai phân số...

Giải bài 1,2,3 trang 120 SGK Toán 4: Luyện tập so sánh hai phân số có cùng mẫu số

Luyện tập so sánh hai phân số có cùng mẫu số Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3 trang 120 SGK Toán 4: Luyện tập...

Giải bài 1,2,3,4 trang 119 SGK Toán 4: So sánh hai phân số có cùng mẫu số

So sánh hai phân số có cùng mẫu số Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3,4 trang 119 SGK Toán 4: So sánh hai phân số...

Giải bài 1,2,3,4 trang 118 SGK Toán 4: Luyện tập chung quy đồng mẫu số các phân số

Luyện tập chung quy đồng mẫu số các phân số Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3,4 trang 118 SGK Toán 4: Luyện tập chung quy...