Bài tập SGK lớp 4

Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4
Giải bài tập SGK lớp 4: Đáp án và gợi ý giải bài tập và trả lời các câu hỏi trong SGK môn Toán, Tiếng Việt lớp 4 chi tiết và đầy đủ nhất. Trên trang Dethikiemtra.com các em cũng có thể xem thêm đề thi, đề kiểm tra các môn lớp 4 nữa nhé.

Giải bài 1,2,3,4 trang 170 SGK Toán 4: Ôn tập về các phép tính với phân số

Ôn tập về các phép tính với phân số Đáp án và giải bài 1,2,3,4 trang 170 SGK Toán 4 - Chương 6.Bài 1 trang 170: Phân...

Giải bài 1,2,3,4 trang 169 SGK Toán 4: Ôn tập về các phép tính với phân số

Ôn tập về các phép tính với phân số: bài 1,2,3,4 trang 169 SGK Toán 4 - Chương 6 Ôn Tập.Bài 1 trang 169  Toán...

Giải bài 1,2,3,4 trang 168,169 SGK Toán 4: Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp...

 Ôn tập về các phép tính với phân số: : bài 1,2,3 trang 168; bài 4 trang 169 SGK Toán 4 - Chương 6 Ôn...

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 167,168 SGK Toán 4: Ôn tập về các phép tính với phân số

Ôn tập về các phép tính với phân số Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3 trang 167; bài 4,5 trang 168 SGK Toán 4: Ôn...

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 166,167 SGK Toán 4: Ôn tập về phân số

Ôn tập về phân số Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1 trang 166; bài 2,3,4,5 trang 167 SGK Toán 4: Ôn tập về phân số Bài...

Giải bài 1,2,3 trang 164,165,166 SGK Toán 4: Ôn tập về biểu đồ

Ôn tập về biểu đồ Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1 trang 164; bài 2 trang 165; bài 3 trang 166 SGK Toán 4: Ôn...

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 164 SGK Toán 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp...

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo): Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 164.Bài 1 trang 164: Tính...

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 163 Toán 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo):Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3,4,5 trang 163 SGK môn Toán lớp...

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 162,163 SGK Toán 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên - Chương 6 Toán lớp 4: giải bài 1,2,3 trang 162; bài 4,5 trang 163 Bài 1...

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 161,162 SGK Toán 4: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo): Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1 trang 161; bài 2,3,4,5 trang 162 Toán 4. Bài 1 trang...

05 đề thi/bài tập mới nhất:

Advertisement

DMCA.com Protection Status