Đề kiểm tra lớp 3

Trang Chủ Lớp 3 Đề kiểm tra lớp 3
Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 13)

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 13)

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 13) có đáp ánPHẦN I: TRẮC NGHIỆMKhoanh vào chữ đặt...
Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán (Đề số 12)

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán (Đề số 12)

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán (Đề số 12)Bài 1: Đặt tính rồi tính20438  +  5780682495  -  3061720415  x  318531  : ...
Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 12)

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 12)

 Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 12)Luyện viết chữ đẹpBài : Nhạc Rừng .........Cho tới bây giờ tiếng...
Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán (Đề số 11)

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán (Đề số 11)

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán (Đề số 11)Bài 1: Đặt tính rồi tính95 : 3                                     78 : 7...
Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 11)

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 11)

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 11)Bài 1: Đặt câu hỏi cho các bộ phận được in...
Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán (Đề số 10)

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán (Đề số 10)

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán (Đề số 10) Bài 1: Đặt tính rồi tính95 : 3                                     78 : 7...
Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 10)

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 10)

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 10)Câu 1: Trong từ gia đình, tiếng gia có nghĩa là...
Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán (Đề số 9)

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán (Đề số 9)

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán (Đề số 9) Bài 1( 2điểm): Đặt tính rồi tính56 : 3                                      83 x...
Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 9)

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 9)

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 9)Bài 1 Khoanh vào các chữ cái trước những từ viết...
Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán (Đề số 8)

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán (Đề số 8)

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán (Đề số 8)Bài 1( 2điểm): Đặt tính rồi tính3609 : 3      ...

Status Protection DMCA.com