Đề kiểm tra lớp 3

Trang Chủ Lớp 3 Đề kiểm tra lớp 3

Ôn hè lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 12): Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào chỗ...

 Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 12)Luyện viết chữ đẹpBài : Nhạc Rừng .........Cho tới bây giờ tiếng...

Đề số 11 ôn hè lớp 3 Tiếng việt: Gạch chân các từ dùng chưa chính xác

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 11)Bài 1: Đặt câu hỏi cho các bộ phận được in...

Đề ôn hè lớp 3 Tiếng Việt (Đề số 10) – Xếp các thành ngữ tục ngữ sau thành...

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 10)Câu 1: Trong từ gia đình, tiếng gia có nghĩa là...

Đề ôn hè lớp 3Tiếng Việt (Đề số 9): Khoanh vào các chữ cái trước những từ viết sai...

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 9)Bài 1 Khoanh vào các chữ cái trước những từ viết...

Đề ôn hè lớp 3 Tiếng Việt – Đề số 8: tả lại một cây ở trường mà em...

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 8)Bài 1:   Cho các từ  sau: Nhập ngũ, thi hào, mở màn,...

Ôn hè Tiếng Việt lớp 3 (Đề số 7): Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi...

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 7)Câu 1:  Viết 3 từ có tiếng chứa vần ângCâu 2: ...

Phần 3: Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán (Đề số 7,8,9)

Phần 3 này, các em tham khảo thêm 03 (Đề số 7,8,9) đề trong bộ đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán...

Đề ôn hè Tiếng Việt 3 (Đề số 6): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 6) có đáp ánCâu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S...

Đề số 5 – ôn hè lớp 3 Tiếng Việt: Điền r hoặc d, gi vào chỗ trống

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 5)Bài 1 Điền r hoặc d, gi vào từng chỗ trống...

Phần 2: Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán (Đề số 4,5,6) Có trắc nghiệm

Tiếp theo phần 1, Phần 2 này Dethikiemtra tiếp tục gửi tới các em bộ Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn...

05 đề thi/bài tập mới nhất:

Advertisement