Bài tập SGK lớp 3

Trang Chủ Lớp 3 Bài tập SGK lớp 3
Giải bài tập SGK lớp 3: Hướng dẫn giải bài tập SGK môn Toán, Tiếng Việt lớp 3 chi tiết và đầy đủ nhất. Trên trang các em cũng có thể xem thêm đề thi, đề kiểm tra các môn nữa nhé.

Bài 1,2, 3 trang 28 SGK Toán 3: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ...

Đáp án và hướng dẫn bài tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số và bài Luyện tập: Bài...

Bài 1,2,3,4 trang 26,27 sách Toán 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số: bài 1,2 trang 26,27 và bài Luyện tập 1,2,3,4 trang 26, 27 SGK Toán lớp...

Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 23 SGK Toán 3: Luyện tập

Luyện tập : Đáp án và Hướng dẫn giải chi tiết các bài 1,2,3,4,5 trang 23 SGK Toán lớp 3. Bài luyện tập có 5 bài...

Bài tập 1,2,3 trang 22 sách Toán 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ...

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số có nhớ : Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 22  môn Toán...

Giải bài 1,2,3 trang 21 Toán 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số...

Đáp án và giải bài 1,2,3 trang 21 Toán lớp 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số không...

Giải bài 1,2,3 trang 19,20 Toán lớp 3: Bảng nhân 6 và Luyện tập

Bài tập Bảng nhân 6: Giải bài 1,2,3 trang 19; Giải bài 1,2,3,4,5 trang 20: Luyện tập. Mục tiêu:Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 6 ...

Giải bài 1,2,3 ,4, trang 18 SGK Toán 3: Luyện tập chung

Luyện tập chung: Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 18 SGK Toán 3: Luyện tập chung Mục tiêu:-    Giúp HS ôn tập, củng...

Bài tập 1,2,3 ,4, trang 13,14, 15,16 Toán lớp 3: Xem đồng hồ

Giải Bài  tập Xem Đồng Hồ  và xem đồng hồ (tiếp theo) sách giáo khoa trang 13, 14, 15, 16 Toán lớp 3. Giúp học...

Bài 1,2,3 ,4 trang 12 SGK Toán 3: Ôn tập về giải toán

Ôn tập về giải toán trang 12: Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 12 SGK Toán 3. Mục tiêu:Củng cố cách giải toán về...

Bài 1,2,3 ,4, trang 11,12 SGK Toán 3: Ôn tập về hình học

Ôn tập về hình học: Đáp án và giải bài 1,2,3 trang 11; bài 4 trang 12 SGK Toán 3. Mục tiêu của bài:Ôn tập, củng...

05 đề thi/bài tập mới nhất:

Advertisement

DMCA.com Protection Status