Lớp 3

Trang Chủ Lớp 3

Bài kiểm tra cuối năm môn Anh lớp 3 có đáp án năm học 2016 – 2017

Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2016 - 2017. Question 3. Look at the pictures carefully and write...

Cùng tham khảo đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin – Hà Nội năm 2017

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin học - Hà Nội năm 2017 có đáp án. Em hãy soạn thảo các câu ca...

Đáp án và đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2017

TEST  -  Subject : English Duration : 35 minutes School year: 2016 - 2017 LISTENING:Part 1: Question 1 - 3 : Listen and fill in the blanks:...

Tham khảo đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2016 – 2017

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - LỚP 3 NĂM  HỌC 2016 - 2017 MÔN: TIẾNG VIỆT A. BÀI KIỂM TRA VIẾT:...

[Mới] Đề đọc hiểu thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 3

Tham khảo đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt. Viết từ 10 đến 12 câu về một người thân trong gia...

Thi cuối năm môn Toán lớp 3 – Tiểu học Yên Dương có đáp án

Ôn thi học kì 2 với Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán của trường Tiểu học Yên Dương:Một mảnh đất hình...

Tham khảo đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Việt lớp 3 – TH Mỹ Thành

 Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt của trường: Em hãy kể lại việc làm tốt của em để giữ gìn vệ...

Tài liệu hay đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 môn Toán

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016: Một ô tô đi trong 8 giờ thì được 32624...

Bộ đề thi kì 2 lớp 3 môn Toán – Tiếng Việt khá hay năm 2017

Đề thi học kì 2 môn Toán và Tiếng Việt lớp 3 năm học 2016-2017: Năm nay mẹ 35 tuổi, tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ. Tính tổng...

Đáp án và đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2016 – 2017

Chia sẻ Đề thi kì 2 môn Toán 3 có đáp án mới Dethikiemtra.com vừa cập nhật: Mua 9 bút chì hết 5400 đồng. Hỏi mua...

05 đề thi/bài tập mới nhất:

Advertisement

DMCA.com Protection Status