Bài tập SGK lớp 12

Bài tập SGK lớp 12
Đáp án và hướng dẫn giải bài tập SGK lớp 12 các môn: Toán (Đại số, hình học), Lý, Hóa... trong sách giáo khoa với lời giải chi tiết trên Dethikiemtra.com. Các em xem nhanh theo môn: Giải bài tập SGK Toán lớp 12 - Giải bài tập SGK hình học lớp 12 - Giải bài tập SGK Hóa lớp 12

Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 134 SGK Hóa 12: Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của...

Tóm tắt lý thuyết và giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 134 SGK Hóa lớp 12: Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm A. Tóm tắt...

Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 132 SGK Hóa 12: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại...

Tóm tắt lý thuyết và giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 132 SGK Hóa lớp 12: Luyện tập tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và...

Giải bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8 trang 128,129 SGK Hóa 12: Nhôm và hợp chất của nhôm

Tóm tắt lý thuyết và giải bài 1,2,3 trang 128; bài 4,5,6,7,8,9 trang 129 SGK Hóa lớp 12: Nhôm và hợp chất của nhôm A. Tóm tắt lý...

Giải bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9 trang 118,119 SGK Hóa 12: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng...

Tóm tắt lý thuyết và giải bài 1 trang 118; bài 2,3,4,5,6,7,8,9 trang 119 SGK Hóa lớp 12: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng...

Giải bài 1,2,3, 4,5,6,7,8 trang 111 SGK Hóa 12: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim...

Tóm tắt lý thuyết và giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 111 SGK Hóa lớp 12: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm A. Tóm...

Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 103 SGK Hóa 12: Luyện tập điều chế kim loại và sự ăn mòn...

Tóm tắt lý thuyết và giải bài 1,2,3,4,5 trang 103 SGK Hóa lớp 12: Luyện tập điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại A. Tóm...

Giải bài 1,2,3, 4,5,6 ,7,8,9,10 trang 100,101 SGK Hóa 12: Luyện tập tính chất của kim loại

Tóm tắt lý thuyết và giải bài 1,2,3,4 trang 100; bài 5,6,7,8,9,10 trang 101 SGK Hóa lớp 12: Luyện tập tính chất của kim loại A. Tóm tắt...

Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 98 SGK Hóa 12: Điều chế kim loại

Tóm tắt lý thuyết và giải bài 1,2,3,4,5 trang 98 SGK Hóa lớp 12: Điều chế kim loại A. Tóm tắt lý thuyết điều chế kim loại - Nguyên...

Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 95 SGK Hóa 12: Sự ăn mòn kim loại

Tóm tắt lý thuyết và giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 95 SGK Hóa lớp 12: Sự ăn mòn kim loại A. Tóm tắt lý thuyết sự ăn mòn kim...

Giải bài 1,2,3,4 trang 91 SGK Hóa 12: Hợp kim

Tóm tắt lý thuyết và giải bài 1,2,3,4 trang 91 SGK Hóa lớp 12: Hợp kim A. Tóm tắt lý thuyết Hợp kim - Hợp kim là vật liệu kim...