Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Toán 9

Bài tập SGK Toán 9

Giải bài tập SGK Toán 9: Đáp án và lời giải bài tập môn Toán Đại Số, Hình học lớp 9 tập 1, tập 2 đầy đủ và chi tiết nhất.

Giải bài 28,29,30 ,31,32 trang 89 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập một số hệ thức về cạnh...

Tóm tắt lý thuyết và giải bài 28,29,30 ,31,32 trang 89 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập Một số hệ thức về cạnh và góc trong...

Giải bài 26,27 trang 88 SGK Toán 9 tập 1: Một số hệ thức về cạnh và góc trong...

Tóm tắt lý thuyết và giải bài 26,27 trang 88 SGK Toán 9 tập 1: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông A....

Giải bài 20,21,22 ,23,24,25 trang 84 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập bảng lượng giác

Tóm tắt lý thuyết và giải bài 20,21,22 ,23,24,25 trang 84 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập Bảng lượng giác - Chương 1 hình học. A....

Giải bài 18,19 trang 83,84 SGK Toán 9 tập 1: Bảng lượng giác

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 18 trang 83; bài 19 trang 84 SGK Toán 9 tập 1: Bảng lượng giác A. Tóm tắt lý thuyết bảng...

Giải bài 13,14,15 ,16,17 trang 77 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập tỉ số lượng giác của góc...

 Giải bài 13,14,15 ,16,17 trang 77 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập Tỉ số lượng giác của góc nhọn .Cần nhớ:Tỷ số lượng giác của...

Giải bài 10,11,12 trang 76 SGK Toán 9 tập 1: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 10, 11, 12 trang 76 SGK Toán 9 tập 1: Tỉ số lượng giác của góc nhọn  A. Tóm tắt lý...

Giải bài 5,6,7,8,9 trang 69,70 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập một số hệ thức về cạnh và...

Giải bài 5,6,7 trang 69; bài 8,9 trang 70 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập Một số hệ thức về cạnh và đường caoBài trước các...

Giải bài 1,2,3,4 trang 68,69 SGK Toán 9 tập 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao...

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2 trang 68; bài 2,3 trang 69 SGK Toán 9 tập 1: Một số hệ thức về cạnh và đường...

Giải bài 54,55,56 ,57,58,59 ,60,61,62 ,63,64 ,65,66 trang 63,64Toán9 tập 2: Ôn tập chương 4

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 54, 55, 56, 57, 58,59 trang 63, bài 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 trang 64 SGK Toán Đại số 9 tập...

Giải bài 38,39,40 ,41,42,43 ,44,45 trang 129,130,131 SGK Toán 9 tập 2: Ôn tập chương 4 hình học lớp...

Ôn tập chương 4 toán hình 9: giải bài 38,39,40,41 trang 129; bài 42,43,44 trang 130; bài 45 trang 131 SGK Toán 9 tập 2: Ôn...

DMCA.com Protection Status