Trang Chủ Giải bài tập SGK Toán 8

Giải bài tập SGK Toán 8

Giải Bài tập SGK Toán 8: Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK  Đại Số, hình học lớp 8 tập 1, tập 2.

Để đạt kết quả tốt nhất Môn Toán lớp 8 , các em cần sắp xếp thời gian biểu cá nhân cho việc học, chăm chú nghe giảng, ghi chép đầy đủ. Tự giác giải các bài trong SGK và sách bài tập hoặc sách tham khảo. Tham gia trao đổi cùng thầy cô và các bạn để củng cố, mở rộng và nâng cao kiến thức cũng như kĩ năng.

Để giúp các em, nắm chắc lý thuyết và vận dụng giải các bài tập, Dethikiemtra.com hướng dẫn các em giải bài tập:Giải bài tập Đại số 8   Giải bài tập hình học 8 rất chi tiết như dưới đây.

Mục lục giải bài tập Toán 8 tập 1

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương 1: Phép nhân và chia các đa thức

 1. Nhân đơn thức với đa thức

 2. Nhân đa thức với đa thức

 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ

 4. Hằng đẳng thức đáng nhớ

 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

 6. Những hằng đẳng thức đáng nhớ tiếp

 7. Luyện hằng đẳng thức đáng nhớ

 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

 10. Phân tích đa thức thành nhân tử

 11. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

 12. Chia đơn thức cho đơn thức

 13. Chia đa thức cho đơn thức

 14. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

 15. Giải bài Ôn tập chương 1 Toán Đại số 8 tập 1

Chương 2: Phân thức đại số

 1. Phân thức đại số

 2. Tính chất cơ bản của phân thức

 3. Rút gọn phân thức

 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

 5. Phép cộng các phân thức đại số

 6. Phép trừ các phân thức đại số 

 7. Phép nhân các phân thức đại số

 8. Phép chia các phân thức đại số

 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

 10. Luyện tập Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

 11. Giải bài ôn tập chương 2 Đại số 8

PHẦN HÌNH HỌC

Chương 1 hình học: Tứ giác

 1. Tứ giác

 2. Hình thang

 3. Hình thang cân

 4. Luyện tập hình thang cân

 5. Đường trung bình của tam giác, của hình thang

 6. Luyện tập Đường trung bình của tam giác, của hình thang

 7. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

 8. Luyện tập Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

 9. Hình bình hành

 10. Đối xứng tâm

 11. Hình chữ nhật

 12. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

 13. Hình thoi

 14. Hình vuông

 15. Ôn tập chương 1 hình học Toán 8 tập 1

Chương 2 hình học : Đa giác. Diện tích đa giác

 1. Đa giác – Đa giác đều

 2. Diện tích hình chữ nhật

 3. Luyện tập diện tích hình chữ nhật

 4. Diện tích tam giác

 5. Diện tích hình thang

 6. Diện tích hình thoi

 7. Diện tích đa giác

 8. Ôn tập chương 2 Hình  8

Mục lục giải bài tập Toán 8 tập 2

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

 1. Mở đầu về phương trình

 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

 3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

 4. Luyện tập – Phương trình đưa được về dạng ax+ b = 0

 5. Phương trình tích

 6. Luyện tập Phương trình tích

 7. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

 8. Luyện tập phương trình chứa ẩn ở mẫu

 9. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

 10. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)

 11. Luyên tập giải bài toán bằng cách lập phương trình

 12. Giải bài ôn tập chương 3 Đại số toán 8 tập 2

Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

 3. Luyện tập liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

 4. Bất phương trình một ẩn

 5. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

 6. Luyện tập bất phương trình bậc nhất một ẩn

 7. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

 8. Ôn tập chương 4 đại số 8

PHẦN HÌNH HỌC

Chương 3: Tam giác đồng dạng

 1. Định lí Ta – lét trong tam giác

 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Talet

 3. Tính chất đường phân giác của tam giác

 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng

 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất

 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai

 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba

 8. Luyện tập 2 – trường hợp đồng dạng thứ ba

 9. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông 

 10. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

 11. Giải bài ôn tập chương 3 hình học 8

Chương 4: Hình lăng trụ đứng, hình chóp đều

A. Hình lăng trụ đứng

 1. Hình hộp chữ nhật

 2. Hình hộp chữ nhật (tiếp theo)

 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật

 4. Hình lăng trụ đứng

 5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng

B. Hình Chóp đều

 1. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

 2. Diện tích xung quanh của hình chóp đều

 3. Thể tích của hình chóp đều

 4. Giải bài ôn tập chương 4 hình học 8

Status Protection DMCA.com