Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Toán 8

Bài tập SGK Toán 8

Giải Bài tập SGK Toán 8: Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK Toán Đại Số, hình học lớp 8 tập 1, tập 2 chi tiết nhất. Chọn xem theo phần dưới đây:

[Mục lục] Giải bài tập Toán 8 Tập 2 – SGK trên Dethikiemtra.com

Giải bài tập Toán 8 Tập 2 - SGK Phần Đại số và hình học trên Dethikiemtra.comPHẦN ĐẠI SỐ Chương 3: Phương trình bậc...

[Mục lục] giải bài tập Toán 8 tập 1 – SGK trên trang Dethikiemtra.com

Các em chọn bài tập Toán 8 cần xem lời giải dưới đây nhé. Dethikiemtra.com đã chia thành tập 1, tập 2. PHẦN ĐẠI SỐ...

Giải bài 67,68,69 trang 102,103 Toán 8 tập 1: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Giải bài 67,68 trang 102; bài 69 trang 103 Toán 8 tập 1: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước - Chương 1...

Giải bài 62,63,64 ,65,66 trang 99,100 Toán 8 tập 1: Luyện tập hình chữ nhật

Dethikiemtra.com hướng dẫn giải bài 62 trang 99;  bài 63, 64, 65, 66 SGK trang 100 Toán 8 tập 1: Luyện tập hình chữ nhật -...

Giải bài 50,51 ,52,53 trang 95,96 Toán 8 tập 1: Đối xứng tâm

Hướng dẫn và Giải bài 50 trang 95; bài 51,52,53 trang 96 Toán 8 tập 1. Giải bài 8 Đối xứng tâm Toán 8 SGK Chương Tứ...

Giải bài 39,40 ,41,42 trang 88,89 Toán 8 tập 1: Luyện tập đối xứng trục

Hướng dẫn và giải bài 39,40,41 trang 88; bài 42 SGK trang 89 Toán 8 tập 1. Đáp án bài  6 đối xứng trục phần bài...

Giải bài 35, 36, 37, 38 trang 87,88 Toán 8 tập 1: Đối xứng trục

Hướng dẫn và Giải bài 35, 36, 37 trang 87; bài 38 trang 88 Toán 8 tập 1.  Bài 6 Đối xứng trục - Chương...

Giải bài 29,30,31 trang 83 SGK Toán 8 tập 1: Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 29, 30, 31 trang 83 SGK Toán 8 tập 1: Dựng hình bằng thước và compa. Dựng...

Giải bài 26,27,28 trang 80 SGK Toán 8 tập 1: Luyện tập Đường trung bình của tam giác, của...

Đáp án và Giải bài 26, 27, 28 trang 80 SGK Toán 8 tập 1: Luyện tập đường trung bình của tam giác, của...

Giải bài 20,21,22, 23,24,25 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 1: Đường trung bình của tam giác, của hình...

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 20,21 trang 79; giải bài 22,23, 24,25 trang 80 SGK Toán 8 tập 1: Đường trung bình của tam...

DMCA.com Protection Status