Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Toán 7

Bài tập SGK Toán 7

Giải bài tập SGK Toán 7: Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bài tập trong sách giáo khoa Toán Đại số và Toán hình học lớp 7 tập 1, tập 2.

Giải bài 51,52,53 trang 101,102 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập Định lí

Luyện tập Định Lí: Giải bài 51,52 trang 101; bài 53 trang 102 Toán 7 tập 1 - Chương 1 hình học.Bài 51. a) Hãy viết định lí nói...

Giải bài 49,50 trang 101 SGK Toán 7 tập 1: Định lí

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 49,50 trang 101 SGK Toán 7 tập 1: Định Lí - Bài 7 Chương 1 Phần hình.1. Định...

Bài 42,43,44 ,45,46,47 ,48 trang 98,99 SGK Toán lớp 7 tập 1: Luyện tập từ vuông góc đến song...

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 42, 43, 44 ,45, 46, 47 trang 98; bài 48 trang 99 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập từ...

Bài 40,41 trang 97 SGK Toán lớp 7 tập 1: Từ vuông góc đến song song

Bài 6 chương 1 Từ vuông góc đến song song: Giải bài 40,41 trang 97 SGK Toán 7 tập 1 đầy đủ và chi tiết nhất.1. Quan...

Bài tập 35,36,37 ,38,39 trang 94,95 Toán lớp 7 tập 1: Luyện tập tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng...

Chương 1 Luyện tập tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song: Giải bài 35,36 trang 94; bài 37,38,39 trang 95 SGK Toán 7.Bài 35. Cho...

Giải bài 31,32,33,34 trang 94 Toán lớp 7 tập 1: Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song

Bài 5 Tóm tắt lý thuyết  và Giải bài 31,32,33,34 trang 94 SGK Toán 7 tập 1: Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song.Cần nhớ: Nếu...

Bài 24,25,26, 27,28,29,30 trang 91,92 SGK Toán lớp 7 tập 1: Hai đường thẳng song song

Bài 4 chương 1 hình Hai đường thẳng song song: Giải bài 24, 25, 26, 27, 28 trang 91; bài 29,30 trang 92 SGK Toán...

Giải bài 21,22,23 trang 89 SGK Toán 7 tập 1: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai...

Bài 3 chương 1: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng - Giải bài 21, 22, 23 trang 89 trong SGK Toán 7 tập...

Giải bài 15,16,17 ,18,19,20 trang 86,87 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập hai đường thẳng vuông góc

(Tiếp) Luyện tập hai đường thẳng vuông góc: Giải bài 15 trang 86 ; bài 16,17,18,19,20 trang 87 Toán 7 tập 1Bài trước các em xem...

Bài 11,12,13,14 trang 86 Toán lớp 7 tập 1: Hai đường thẳng vuông góc

Giải bài 11,12,13,14 trang 86 SGK Toán 7 tập 1: Hai đường thẳng vuông góc (bài 2 Hình học)Cần nhớ: Định nghĩa, cách Vẽ, các tính chất...