Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Toán 6

Bài tập SGK Toán 6

Giải bài tập SGK Toán 6: Đáp án và gợi ý giải chi tiết bài tập trong SGK Toán lớp 6 tập 1, tập 2 phần số học, hình học.

Giải bài tập ôn tập chương 2 Toán 6 hình học: Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 96

Giải câu hỏi và bài tập 1,2,3,4 ,5,6,7,8 trang 96 SGK Toán 6 tập 2: Ôn tập phần hình học - Chương 2 toán 6.Trước...

Giải bài ôn tập chương 3 Toán số học 6 Tập 2: Bài 154 – 167 trang 64,65

Ôn tập chương 3 Toán số học: Giải bài 154 ,155, 156 , 157, 158, 159 ,160, 161 trang 64 Toán 6 ; Bài...

Giải bài 149,150,151 ,152,153 trang 61,62 SGK Toán 6 tập 2: Biểu đồ phần trăm

Biểu đồ phần trăm: Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn Giải bài 149,150 ,151,152 trang 61; bài 153 trang 62 SGK Toán 6 tập 2: Biểu đồ phần...

Giải bài 142,143,144 ,145,146,147 ,148 trang 59,60 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập tìm tỉ số của hai...

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 142,143,144,145,146,147 trang 59; bài 148 trang 60 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập Tìm tỉ số của...

Giải bài 137,138,139 ,140,141 trang 57,58 SGK Toán 6 tập 2: Tìm tỉ số của hai số

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 137 trang 57; bài 138,139 ,140,141 trang 58 SGK Toán 6 tập 2: Tìm tỉ số của hai số...

Giải bài 132,133,134 ,135,136 trang 55,56 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập tìm một số biết giá trị...

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 132,133,134 trang 55; bài 135,136,137 trang 56 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập tìm một số biết giá trị...

Giải bài 126,127,128 ,129,130,131 trang 54,55 SGK Toán 6 tập 2: Tìm một số biết giá trị một phân...

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 126,127 trang 54; bài 128,129,130,131 trang 55 SGK Toán 6 tập 2: Tìm một số biết giá trị...

Giải bài 121,122,123 ,124,125 trang 52,53 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập tìm giá trị phân số của...

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 121 trang 52; bài 122,123,124,125 trang 53 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập tìm giá trị...

Giải bài 115,116,117 ,118,119,120 trang 51,52 SGK Toán 6 tập 2: Tìm giá trị phân số của một số...

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 115,116,117 trang 51; bài 118,119,120 trang 52 SGK Toán 6 tập 2: Tìm giá trị phân số của một số...

Giải bài 106,107, 108,109, 110,111, 112,113, 114 trang 48,49,50 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập các phép tính...

Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân: Đáp án và hướng dẫn Giải bài 106, 107, 108 trang 48;...

DMCA.com Protection Status