Chủ đề "Bài tập SGK Toán 5"

Bài tập SGK Toán 5

Giải bài 1,2,3,4 trang 162 SGK Toán 5: Luyện tập phép nhân

Luyện tập phép nhânĐáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 162 SGK Toán 5: Luyện tập phép nhân Bài trước: Giải bài 1,2,3,4 trang 162 SGK...

Giải bài 1,2,3,4 trang 162 SGK Toán 5: Phép nhân

Phép nhânĐáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 162 SGK Toán 5: Phép nhân Bài trước: Giải bài 1,2,3 trang 160,161 SGK Toán 5: Luyện tập...

Giải bài 1,2,3 trang 160,161 SGK Toán 5: Luyện tập phép cộng và phép trừ

Luyện tập phép cộng và phép trừĐáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 160; bài 3 trang 161 SGK Toán 5: Luyện tập phép cộng...

Giải bài 1,2,3 trang 159,160 SGK Toán 5: Phép trừ

Phép trừĐáp án và Hướng dẫn giải bài 1 trang 159; bài 2,3 trang 160 SGK Toán 5: Phép trừ Bài trước: Giải bài 1,2,3,4 trang 158,159 SGK Toán...

Giải bài 1,2,3,4 trang 158,159 SGK Toán 5: Phép cộng

Phép cộngĐáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 158; bài 3,4 trang 159 SGK Toán 5: Phép cộng Bài trước: Giải bài 1,2,3,4 trang 156,157 SGK...

Giải bài 1,2,3,4 trang 156,157 SGK Toán 5: Ôn tập về đo thời gian

Ôn tập về đo thời gianĐáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 156; bài 3,4 trang 157 SGK Toán 5: Ôn tập về đo...

Giải bài 1,2,3 trang 155,156 SGK Toán 5: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp...

Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1 trang 155; bài 2,3 trang...

Giải bài 1,2,3 trang 155 SGK Toán 5: Ôn tập về đo thể tích

Ôn tập về đo thể tíchĐáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 155 SGK Toán 5: Ôn tập về đo thể tích Bài trước: Giải bài...

Giải bài 1,2,3 trang 154 SGK Toán 5: Ôn tập về đo diện tích

Ôn tập về đo diện tíchĐáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 154 SGK Toán 5: Ôn tập về đo diện tích Bài trước: Giải bài...

Giải bài 1,2,3,4 trang 153,154 SGK Toán 5: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp...

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 153; bài 4 trang 154 SGK...