Chủ đề "Bài tập SGK Toán 5"

Bài tập SGK Toán 5

Giải bài 1,2,3 trang 155 SGK Toán 5: Ôn tập về đo thể tích

Ôn tập về đo thể tíchĐáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 155 SGK Toán 5: Ôn tập về đo thể tích Bài trước: Giải bài...

Giải bài 1,2,3 trang 154 SGK Toán 5: Ôn tập về đo diện tích

Ôn tập về đo diện tíchĐáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 154 SGK Toán 5: Ôn tập về đo diện tích Bài trước: Giải bài...

Giải bài 1,2,3,4 trang 153,154 SGK Toán 5: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp...

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 153; bài 4 trang 154 SGK...

Giải bài 1,2,3 trang 152,153 SGK Toán 5: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượngĐáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 152; bài 3 trang 153 SGK Toán...

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 151 SGK Toán 5: Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

 Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 151 SGK Toán 5: Ôn tập về số thập phân...

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 150,151 SGK Toán 5: Ôn tập về số thập phân

Ôn tập về số thập phânĐáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 1550; bài 4,5 trang 151 SGK Toán 5: Ôn tập về số thập phân Bài...

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 149,150 SGK Toán 5: Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Ôn tập về phân số (tiếp theo)Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 149; bài 3,4,5 trang 150 SGK Toán 5: Ôn tập về phân...

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 148,149 SGK Toán 5: Ôn tập về phân số

Ôn tập về phân sốĐáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 148; bài 3,4,5 trang 149 SGK Toán 5: Ôn tập về phân số Bài...

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 147,148 SGK Toán 5: Ôn tập về số tự nhiên

CHƯƠNG 5: ÔN TẬP I - Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng Ôn tập về số tự...

Giải bài 1,2,3 trang 145,146 SGK Toán 5: Luyện tập chung – tiết 138

Luyện tập chungĐáp án và Hướng dẫn giải bài 1 trang 145; bài 2,3 trang 146 SGK Toán 5: Luyện tập chung Bài trước: Giải bài 1,2,3,4...