Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Toán 5

Bài tập SGK Toán 5

Có tổng số 170 Đề thi, tài liệu, bài tập thuộc chủ đề: Bài tập SGK Toán 5 trên trang web Dethikiemtra.com.

Giải bài 1,2 trang 179,180 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 174

Luyện tập chung tiết 174Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 179; bài 1,2 trang 180 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 174 Bài trước: Giải...
Giải bài 1,2,3 trang 178 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 173

Giải bài 1,2,3 trang 178 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 173

Luyện tập chung tiết 173Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 178; bài 1,2 trang 179 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 173 Bài trước: Giải...
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 177,178 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 172

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 177,178 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 172

Luyện tập chung tiết 172Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 177; bài 4,5 trang 178 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 172 Bài...
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 176,177 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 171

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 176,177 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 171

Luyện tập chung tiết 171Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1 trang 176; bài 2,3,4,5 trang 177 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 171 Bài...
Giải bài 1,2,3,4 trang 176 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 170

Giải bài 1,2,3,4 trang 176 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 170

Luyện tập chung tiết 170Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 176 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 170 Bài trước: Giải bài 1,2,3,4,5 trang...
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 175 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 169

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 175 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 169

Luyện tập chung tiết 169Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 175 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 169 Bài trước: Giải bài 1,2,3 trang...
Giải bài 1,2,3 trang 173, 174, 175 SGK Toán 5: Ôn tập về biểu đồ

Giải bài 1,2,3 trang 173, 174, 175 SGK Toán 5: Ôn tập về biểu đồ

Ôn tập về biểu đồĐáp án và Hướng dẫn giải bài 1 trang 173, bài 2 trang 174, bài 3 trang 175 SGK Toán 5: Ôn...
Giải bài 1,2,3 trang 172 SGK Toán 5: Luyện tập về giải toán (tiết 3)

Giải bài 1,2,3 trang 172 SGK Toán 5: Luyện tập về giải toán (tiết 3)

Luyện tập về giải toán (tiết 3)Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 172 SGK Toán 5: Luyện tập về giải toán (tiết 3) Bài trước: Giải...
Giải bài 1,2,3 trang 171,172 SGK Toán 5: Luyện tập về giải toán (tiết 2)

Giải bài 1,2,3 trang 171,172 SGK Toán 5: Luyện tập về giải toán (tiết 2)

Luyện tập về giải toán (tiết 2)Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 171; bài 3 trang 172 SGK Toán 5: Luyện tập về...
Giải bài 1,2,3,4 trang 171 SGK Toán 5: Luyện tập về giải toán

Giải bài 1,2,3,4 trang 171 SGK Toán 5: Luyện tập về giải toán

 Luyện tập về giải toánĐáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 171 SGK Toán 5: Luyện tập về giải toán Bài trước: Giải bài 1,2,3, trang...

Status Protection DMCA.com