Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Toán 4

Bài tập SGK Toán 4

Có tổng số 71 Đề thi, tài liệu, bài tập thuộc chủ đề: Bài tập SGK Toán 4 trên trang web Dethikiemtra.com.
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 167,168 SGK Toán 4: Ôn tập về các phép tính với phân số

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 167,168 SGK Toán 4: Ôn tập về các phép tính với phân số

Ôn tập về các phép tính với phân số Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3 trang 167; bài 4,5 trang 168 SGK Toán 4: Ôn...
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 166,167 SGK Toán 4: Ôn tập về phân số

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 166,167 SGK Toán 4: Ôn tập về phân số

Ôn tập về phân số Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1 trang 166; bài 2,3,4,5 trang 167 SGK Toán 4: Ôn tập về phân số Bài...
Giải bài 1,2,3 trang 164,165,166 SGK Toán 4: Ôn tập về biểu đồ

Giải bài 1,2,3 trang 164,165,166 SGK Toán 4: Ôn tập về biểu đồ

Ôn tập về biểu đồ Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1 trang 164; bài 2 trang 165; bài 3 trang 166 SGK Toán 4: Ôn...
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 164 SGK Toán 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 164 SGK Toán 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp...

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3,4,5 trang 164 SGK Toán 4: Ôn tập...
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 163 SGK Toán 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 163 SGK Toán 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp...

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3,4,5 trang 163 SGK Toán 4: Ôn tập...
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 162,163 SGK Toán 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 162,163 SGK Toán 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3 trang 162; bài 4,5 trang 163 SGK Toán...
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 161,162 SGK Toán 4: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 161,162 SGK Toán 4: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1 trang 161; bài 2,3,4,5 trang 162 SGK Toán 4: Ôn tập...
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 161 SGK Toán 4: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 161 SGK Toán 4: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3,4,5 trang 161 SGK Toán 4: Ôn tập về số tự nhiên...
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 160,161 SGK Toán 4: Ôn tập về số tự nhiên

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 160,161 SGK Toán 4: Ôn tập về số tự nhiên

Ôn tập về số tự nhiên Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3,4 trang 160; bài 5 trang 161 SGK Toán 4: Ôn tập về số...
Giải bài 1,2,3 trang 158 SGK Toán 4: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

Giải bài 1,2,3 trang 158 SGK Toán 4: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) + Tính độ dài thu nhỏ trên bản đồ từ độ dài thậtĐộ dài thu nhỏ...

Status Protection DMCA.com