Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Toán 4

Bài tập SGK Toán 4

Giải bài tập Toán 4: Đáp án chi tiết câu hỏi và bài tập tất cả 6 chương gồm cả Toán hình học lớp 4 .

Bài tập 1,2,3,4 trang 170 – Ôn tập về các phép tính với phân số tiếp theo

Tiết 163. Đáp án tiết ôn tập về các phép tính với phân số - phần cuối. Bài 1,2,3,4 trang 170 Toán lớp 4. Mục...

Bài 1,2,3,4 trang 169 Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp)

Tiết 162 - chi tiết bài Ôn tập về các phép tính với phân số tiếp theo: bài 1,2,3,4 trang 169 Toán 4 - Chương 6.Ở...

Ôn tập về các phép tính với phân số ( tiếp theo)

Tiết 161 Dethikiemtra.com tiếp tục hướng dẫn các em giải bài bài 1,2,3 trang 168; bài 4 trang 169 Ôn tập về các phép...

Ôn tập về các phép tính với phân số (Bài 1,2,3,4,5 trang 167,168)

Tiết 160 - Ôn tập về các phép tính với phân số: Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3 trang 167; 4,5 trang 168 SGK Toán...

Bài 1,2,3 trang 164,165,166: Ôn tập về biểu đồ

Ôn tập về biểu đồ: Giải bài 1 trang 164; bài 2 trang 165; bài 3 trang 166 SGK Toán 4. Củng cố cho học sinh kĩ...

Tiết 157 bài 1,2,3,4,5 trang 164 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Tiết 157 Toán 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo): Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang...

Tiết 156: Bài 1,2,3,4,5 trang 163 Toán lớp 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên...

Tiết 156 - Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) - giải: bài 1,2,3,4,5 trang 163 SGK môn Toán 4. Mục tiêu:...

Bài tập 1,2,3,4,5 trang 162,163 SGK Toán lớp 4: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên...

Tiết 155 - Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên - Chương 6 Toán lớp 4: giải bài 1,2,3 trang 162; bài 4,5...

Tiết 154 Toán lớp 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo): Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1 trang 161; bài 2,3,4,5 trang 162 Toán 4. Bài này...

Tiết 153 Toán 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Tiết 153 Hướng dẫn Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo): bài 1,2,3,4,5 trang 161 trên Dethikiemtra.com.So sánh được các số có đến...