Giải bài tập SGK Toán 10

Giải bài tập SGK Toán 10: Đáp án và gợi ý giải chi tiết bài tập SGK đại Số, hình học lớp 10.

Đại số 10 : Giải tất cả bài tập 6 chương Đại số: Mệnh đề, tập hợp;  Hàm số bậc nhất và bậc hai; Phương trình, hệ phương trình; Bất đẳng thức. Bất phương trình; Thống kê; Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác.

Hình học 10: Giải tất cả Véc tơ, Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng, Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.

Mục lúc giải bài tập môn Toán Đại số 10

Chương 1: Mệnh đề, tập hợp

 1. Mệnh đề

 2. Tập hợp

 3. Các phép toán tập hợp

 4. Các tập hợp số

 5. Số gần đúng – Sai Số

 6. Giải bài ôn tập chương 1 Đại số lớp 10

Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

 1. Hàm số

 2. Hàm số y = ax+b

 3. Hàm số bậc 2

 4. Giải bài ôn tập chương 2 đại số 10

Chương 3: Phương trình, hệ phương trình

 1. Đại cương về phương trình

 2. Phương trình quy về Phương trình bậc nhất, bậc hai

 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

 4. Giải bài ôn tập chương 3 đại số 10

 5.  Ôn tập chương 3 đại số 10 (Phần trăc nghiệm)

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

 1. Bất đẳng thức

 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

 3. Dấu của nhị thức bậc nhất

 4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

 5. Dấu của tam thức bậc hai

 6. Giải bài ôn tập chương 4 đại số 10

 7. Ôn tập chương 4 Lớp 10 – Bài tập trắc nghiệm

Chương 5: Thống kê

 1. Bảng phân bố tần số và tần suất

 2. Biểu đồ

 3. Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

 4. Phương sai và độ lệch chuẩn

 5. Giải bài Ôn tập chương 5 đại số lớp 10

 6. Ôn tập chương 5 đại số10 – Bài tập trắc nghiệm

Chương 6 Đại số lớp 10: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

 1. Cung và góc lượng giác

 2. Giá trị lượng giác của một cung

 3. Công thức lượng giác

 4. Giải bài ôn tập chương 6 đại số lớp 10

 5. Ôn tập chương 6 Đại số 10 – Bài tập trắc nghiệm

DMCA.com Protection Status