Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK sinh 9

Bài tập SGK sinh 9

Giải bài tập Sinh 9: Đáp án và trả lời câu hỏi, bài tập SGK môn Sinh học lớp 9 phần Di truyền và biến dị; phần Sinh vật và môi trường.

Giải bài 1,2,3 trang 111 SGK Sinh 9: Thành tựu chọn lọc giống ở Việt Nam

Bài 37 Chương 6: Giải bài 1,2,3 trang 111 SGK Sinh 9: Thành tựu chọn lọc giống ở Việt Nam.Kiến thức cần nhớ: Thành tựu nổi bật...

Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 trang 190 Sinh 9: Ôn tập phần sinh vật và môi trường

Bài 40: Ôn tập phần sinh vật và môi trườngHướng dẫn giải bài tập 1,2,3,4,5 ,6,7,8,9, 10 trang 190 Sinh Học lớp 9: Bài 1: Có...

Giải bài 1,2,3,4 trang 183 SGK Sinh 9: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Bài 60 Chương 4: Giải bài 1,2,3,4 trang 183 SGK Sinh 9: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái.Kiến thức cần nhớ:Trái Đất của chúng...

Giải bài 1,2 trang 179 SGK Sinh 9: Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã

Bài 59 SGK Chương 4: Giải bài 1,2 trang 179 SGK Sinh 9: Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã.Bảo vệ các...

Giải bài 1,2,3,4 trang 177 SGK Sinh 9: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Bài 58 - Giải bài 1,2,3,4 trang 177 SGK Sinh 9: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên - Chương 4 Bảo vệ môi...

Giải bài 1,2 trang 169 SGK Sinh 9: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

Bài 55 Chương 3: Giải bài 1,2 trang 169 SGK Sinh 9: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)Lý thuyết cần nhớ:Hậu quả của ô nhiễm môi...

Giải bài 1,2,3,4 trang 165 SGK Sinh 9: Ô nhiễm môi trường

Bài 53 Chương 3: Giải bài 1,2,3,4 trang 165 SGK Sinh 9: Ô nhiễm môi trườngLý thuyết cần nhớ:Có nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm môi...

Giải bài 1,2 trang 160 SGK Sinh 9: Tác động của con người đối với môi trường

Giải bài 1,2 trang 160 SGK Sinh 9: Tác động của con người đối với môi trường - Chương 3 Con người, dân số và...

Giải bài 1,2 trang 153 SGK Sinh 9: Hệ sinh thái

Bài 50 - Chương 2: Giải bài 1,2 trang 153 SGK Sinh 9: Hệ sinh thái.Lý thuyết cần nhớ:Hệ sinh thái bao gồm quần xã...

Giải bài 1,2,3,4 trang 149 SGK Sinh 9: Quần xã sinh vật

Bài 49 Chương 2: Giải bài 1,2,3,4 trang 149 SGK Sinh 9: Quần xã sinh vật.Lý thuyết cần nhớ:Quần xã sinh vật là tập hợp nhiều...

DMCA.com Protection Status