Giải bài tập SGK sinh 7

Giải bài tập SGK Sinh 7: Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bài tập Sinh học lớp 7 từ chương 1 đến chương 8 chi tiết nhất.

Sinh học 7 sẽ mang đến cho các em chìa khóa để mở cánh cửa bước vào thế giới động vật, khám phá thế giới động vật đa dạng và phong phú, từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao, từ các động vật có kích thước hiển vi trong một giọt nước ao hồ ở cạnh chúng ta, đến những động vật khổng lồ như bạch tuộc, cá nhà tháng… ở tận đáy đại dương.

Sinh học 7 gồm 8 chương với 66 bài học. Trong số đó có 10 bài thực hành (3 bài xem băng hình) và một buổi thực hành tham quan ngoài trời. Cuối mỗi bài đều có câu hỏi hoặc bài tập để làm ở nhà.

Tóm tắt lý thuyết và giải các bài tập, trả lời câu hỏi trong SGK Sinh 7.

Mở đầu

 1. Thế giới động vật đa dạng và phong phú

 2. Phân biệt động vật với thực vật, đặc điểm chung của động vật

Chương 1. Ngành động vật nguyên sinh

 1. Trùng roi

 2. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp

 3. Trùng biến hình và trùng giày

 4. Trùng kiết lị và trùng sốt rét

 5. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

 6. Thủy tức

Chương 2. Ngành ruột khoang

 1. Đa dạng của ngành ruột khoang

 2. Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang

Chương 3. Các ngành giun

Ngành giun dẹt:

 1. Sán lá gan

 2. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp

Ngành giun tròn:

 1. Giun đũa

 2. Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn

Ngành giun đốt:

 1. Giun đất

 2. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt

Chương 4. Một số ngành thân mềm

 1. Trai sông

 2. Một số thân mềm khác

 3. Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

Chương 5. Ngành chân khớp

Lớp giáp xác:

 1. Tôm sông

 2. Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác

Lớp hình nhện:

Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện


Lớp sâu bọ:

 1. Châu chấu

 2. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ

 3. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

Chương 6. Ngành động vật có xương

Các lớp cá:

 1. Cá chép

 2. Cấu tạo trong của cá chép

 3. Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá

Lớp lưỡng cư:

 1. Ếch đồng

 2. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư

Lớp bò sát:

 1. Thằn lằn bóng đuôi dài

 2. Cấu tạo trong của thằn lằn

 3. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Lớp chim:

 1. Chim bồ câu

 2. Cấu tạo trong của chim bồ câu

 3. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim

Lớp thú (Lớp có vú):

 1. Thỏ

 2. Cấu tạo trong của thỏ

 3. Đa dạng của lớp thú Bộ thú huyệt bộ thú túi

 4. Đa dạng của lớp thú (Tiếp theo) Bộ dơi và bộ cá voi

 5. Đa dạng của lớp thú Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt 

 6. Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng

Chương 7. Sự tiến hóa của động vật

 1. Môi trường sống và sự vận động, di chuyển

 2. Tiến hóa về tổ chức cơ thể

 3. Tiến hóa về sinh sản

 4. Cây phát sinh giới động vật

Chương 8. Động vật và đời sống con người

 1. Đa dạng sinh học

 2. Đa dạng sinh học (Tiếp theo)

 3. Biện pháp đấu tranh sinh học

 4. Động vật quý hiếm

Advertisement

05 đề thi/bài tập mới nhất

DMCA.com Protection Status