Giải bài tập SGK sinh 6

Giải bài tập SGK sinh 6: Đáp án và hướng dẫn giải bài tập Sinh học lớp 6 từ chương 1 đến hết chương 10.

Trong chương trình Sinh học 6, học sinh được bắt đầu làm quen với giới sinh vật. Sách giáo khoa Sinh học 6 giúp các em tìm hiểu cấu tạo cơ thể của một cây xanh từ cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân) đến cơ quan sinh sản (hoa, quả, hạt) cùng chức năng phù hơp với điều kiện sống.

Sách còn giúp các em hiểu được thực vật phong phú, đa dạng như thế nào, chúng đã biến đổi phát triển ra sao từ dạn đơn giản nhất đến phức tạp nhất là những cây có hoa mà chúng ta tiếp xúc hằng ngày.

Sách còn giúp các em biết được mối uan hệ giữa thực vật với môi trường sống cũng như vai trò của chúng đối với đời sống con người.

Mở đầu sinh học

 1. Đặc điểm của cơ thể sống

 2. Nhiệm vụ của sinh học

Đại cương về giới Thực vật

 1. Đặc điểm chung của thực vật

 2. Có phải tất cả thực vật đều có hoa

Chương 1: Tế bào thực vật

 1. Lý thuyết kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

 2. Quan sát tế bào thực vật

 3. Cấu tạo tế bào thực vật

 4. Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Chương 2: Rễ

 1. Các loại rễ – các miền của rễ

 2. Cấu tạo miền hút của rễ

 3. Sự hút nước và muối khoáng của rễ

 4. Sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo)

 5. Biến dạng của rễ

Chương 3: Thân

 1. Cấu tạo ngoài thân

 2. Thân dài ra do đâu

 3. Cấu tạo trong của thân non

 4. Thân to ra do đâu

 5. Vận chuyển các chất trong thân

 6. Biến dạng của thân

Chương 4: Lá

 1. Đặc điểm bên ngoài của lá

 2. Cấu tạo trong của phiến lá

 3. Quang hợp

 4. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa quang hợp

 5. Cây có hô hấp được không

 6. Phần lớn nước vào cây đi đâu

 7. Biến dạng của lá

Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng

 1. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

 2. Sinh sản sinh dưỡng do người

Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính

 1. Cấu tạo và chức năng của hoa

 2. Các loại hoa

 3. Thụ phấn

 4. Thụ phấn (tiếp theo)

 5. Thụ tinh kết quả và tạo hạt

Chương 7: Quả và hạt

 1. Các loại quả

 2. Hạt và các bộ phận của hạt

 3. Phát tán của quả và hạt

 4. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

 5. Tổng kết về cây có hoa

 6. Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)

Chương 8: Các nhóm thực vật

 1. Tảo

 2. Rêu – Cây rêu

 3. Quyết – Cây dương xỉ

 4. Hạt trần – Cây thông

 5. Hạt kín – Đặc điểm của thực vật hạt kín

 6. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

 7. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

 8. Sự phát triển của giới Thực vật

 9. Nguồn gốc cây trồng

Chương 9: Vai trò của thực vật

 1. Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

 2. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

 3. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người
 4. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Chương 10: Vi khuẩn – Nấm – Địa y

 1. Vi khuẩn

 2. Vi khuẩn (tiếp theo)

 3. Nấm

 4. Nấm (tiếp theo)

 5. Địa y

Advertisement

05 đề thi/bài tập mới nhất:

DMCA.com Protection Status