Giải bài tập SGk sinh 6

Giải bài tập SGk sinh 6

Giai bai tap sgk sinh 6: Đáp án và hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 6 từ chương 1 đến hết chương 10.

Mở đầu sinh học

Đặc điểm của cơ thể sống

Nhiệm vụ của sinh học


Đại cương về giới Thực vật

Đặc điểm chung của thực vật

Có phải tất cả thực vật đều có hoa

Chương 1: Tế bào thực vật

Lý thuyết kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

Quan sát tế bào thực vật

Cấu tạo tế bào thực vật

Sự lớn lên và phân chia của tế bào


Chương 2: Rễ

Các loại rễ – các miền của rễ

Cấu tạo miền hút của rễ

Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo)

Biến dạng của rễ


Chương 3: Thân

Cấu tạo ngoài thân

Thân dài ra do đâu

Cấu tạo trong của thân non

Thân to ra do đâu

Vận chuyển các chất trong thân

Biến dạng của thân


Chương 4: Lá

Đặc điểm bên ngoài của lá

Cấu tạo trong của phiến lá

Quang hợp

Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa quang hợp

Cây có hô hấp được không

Phần lớn nước vào cây đi đâu

Biến dạng của lá


Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng

Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Sinh sản sinh dưỡng do người


Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính

Cấu tạo và chức năng của hoa

Các loại hoa

Thụ phấn

Thụ phấn (tiếp theo)

Thụ tinh kết quả và tạo hạt


Chương 7: Quả và hạt

Các loại quả

Hạt và các bộ phận của hạt

Phát tán của quả và hạt

Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Tổng kết về cây có hoa

Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)


Chương 8: Các nhóm thực vật

Tảo

Rêu – Cây rêu

Quyết – Cây dương xỉ

Hạt trần – Cây thông

Hạt kín – Đặc điểm của thực vật hạt kín

Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Sự phát triển của giới Thực vật

Nguồn gốc cây trồng


Chương 9: Vai trò của thực vật

Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Bảo vệ sự đa dạng của thực vật


Chương 10: Vi khuẩn – Nấm – Địa y

Vi khuẩn

Vi khuẩn (tiếp theo)

Nấm

Nấm (tiếp theo)

Địa y