Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Lý 9

Bài tập SGK Lý 9

Có tổng số 17 Đề thi, tài liệu, bài tập thuộc chủ đề: Bài tập SGK Lý 9 trên trang web Dethikiemtra.com.
Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6,C7,C8 trang 131,132 SGK Lý 9: Mắt cận và mắt lão

Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6,C7,C8 trang 131,132 SGK Lý 9: Mắt cận và mắt lão

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài tập C1,C2,C3,C4 trang 131; bài C5,C6,C7,C8 trang 132 SGK Vật Lý 9: Mắt cận và mắt lão A: Tóm Tắt Lý Thuyết: Mắt cận...
Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 trang 128,129,130 SGK Lý 9: Mắt

Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 trang 128,129,130 SGK Lý 9: Mắt

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài tập C1 trang 128; bài C2,C3 trang 129; bài C4,C5,C6 trang 130 SGK Vật Lý 9: Mắt A: Tóm Tắt Lý...
Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 trang 126,127 SGK Lý 9: Sự tạo ảnh trong máy ảnh

Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 trang 126,127 SGK Lý 9: Sự tạo ảnh trong máy ảnh

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài tập C1,C2 trang 126; bài C3,C4,C5,C6 trang 127 SGK Vật Lý 9: Sự tạo ảnh trong máy ảnh A: Tóm Tắt Lý...
Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 ,C7,C8 trang 122,123 SGK Lý 9: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 ,C7,C8 trang 122,123 SGK Lý 9: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân...

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài tập C1,C2,C3,C4 trang 122; bài C5,C6,C7,C8 trang 123 SGK Vật Lý 9: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính...
Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 ,C7,C8,C9 trang 119,120,121 SGK Lý 9: Thấu kính phân kì

Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 ,C7,C8,C9 trang 119,120,121 SGK Lý 9: Thấu kính phân kì

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài tập C1,C2,C3 trang 119; bài C4,C5,C6 trang 120; bài C7,C8,C9 trang 121 SGK Vật Lý 9: Thấu kính phân kì A:...
Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 ,C7 trang 116,117,118 SGK Lý 9: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 ,C7 trang 116,117,118 SGK Lý 9: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội...

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài tập C1,C2,C3 trang 116; bài C4,C5 trang 117; bài C6,C7 trang 118 SGK Vật Lý 9: Ảnh của một vật...
Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 ,C7,C8 trang 113,114,115 SGK Lý 9: Thấu kính hội tụ

Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 ,C7,C8 trang 113,114,115 SGK Lý 9: Thấu kính hội tụ

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài tập C1,C2 trang 113; bài C3,C4 ,C5,C6 trang 114; bài C7,C8 trang 115 SGK Vật Lý 9: Thấu kính...
Giải bài C1,C2,C3 ,C4 trang 111,112 SGK Lý 9: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ

Giải bài C1,C2,C3 ,C4 trang 111,112 SGK Lý 9: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài tập C1,C2 trang 111; bài C3,C4 trang 112 SGK Vật Lý 9: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc...
Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 ,C7,C8, trang 109,110 SGK Lý 9: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 ,C7,C8, trang 109,110 SGK Lý 9: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài tập C1,C2,C3,C4 trang 109; bài C5,C6,C7,C8 trang 110 SGK Vật Lý 9: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng - Chương...
Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 ,10,11, 12,13 trang 105,106 SGK Lý 9: Tổng kết chương 2: Điện từ học

Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 ,10,11, 12,13 trang 105,106 SGK Lý 9: Tổng kết chương 2: Điện từ học

Giải bài tập 1,2,3 ,4,5,6,7 trang 105; bài 8,9,10 ,11,12,13 trang 106 SGK Vật Lý 9: Tổng kết chương 2: Điện từ họcBài trước: Giải bài C1,C2,C3 ,C4...

Status Protection DMCA.com