Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Lý 9

Bài tập SGK Lý 9

Có tổng số 17 Đề thi, tài liệu, bài tập thuộc chủ đề: Bài tập SGK Lý 9 trên trang web Dethikiemtra.com.

Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6,C7,C8 trang 131,132 SGK Lý 9: Mắt cận và mắt lão

Bài 49 Lý 9 - Giải bài tập C1,C2,C3,C4 trang 131; bài C5,C6,C7,C8 trang 132 SGK Vật Lý 9: Mắt cận và mắt lão- Mắt cận nhìn rõ...

Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 trang 128,129,130 SGK Lý 9: Mắt

Bài 48 Lý 9 - Giải bài tập C1 trang 128; bài C2,C3 trang 129; bài C4, C5, C6 trang 130 SGK Vật Lý 9: Mắt-...

Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 trang 126,127 SGK Lý 9: Sự tạo ảnh trong máy ảnh

Bài 47 LÝ 9 - Giải bài tập C1,C2 trang 126; bài C3,C4,C5,C6 trang 127 SGK Vật Lý 9: Sự tạo ảnh trong máy ảnh- Mỗi máy ảnh...

Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 ,C7,C8 trang 122,123 SGK Lý 9: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân...

Bài 45 chương 2 Lý 9 - Giải bài tập C1, C2, C3, C4 trang 122; bài C5, C6, C7, C8 trang 123 SGK Vật Lý...

Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 ,C7,C8,C9 trang 119,120,121 SGK Lý 9: Thấu kính phân kì

Bài 44 -  Giải bài tập C1, C2, C3 trang 119; bài C4, C5, C6 trang 120; bài C7,C8,C9 trang 121 SGK Vật Lý 9: Thấu kính...

Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 ,C7 trang 116,117,118 SGK Lý 9: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội...

Chương 3 bài 43 - Giải bài tập C1,C2,C3 trang 116; bài C4,C5 trang 117; bài C6,C7 trang 118 SGK Vật Lý 9: Ảnh của một vật...

Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 ,C7,C8 trang 113,114,115 SGK Lý 9: Thấu kính hội tụ

Bài 42 - Giải bài tập C1,C2 trang 113; bài C3,C4 ,C5,C6 trang 114; bài C7,C8 trang 115 SGK Vật Lý 9: Thấu kính hội tụ+...

Giải bài C1,C2,C3 ,C4 trang 111,112 SGK Lý 9: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ

Bài 41 chươn 3 Lý 9 - Giải bài tập C1, C2 trang 111; bài C3, C4 trang 112 SGK Vật Lý 9: Quan hệ giữa góc...

Giải bài C1,C2,C3 ,C4,C5,C6 ,C7,C8, trang 109,110 SGK Lý 9: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Bài 40 - Giải bài tập C1, C2, C3, C4 trang 109; bài C5, C6, C7, C8 trang 110 SGK Vật Lý 9: Hiện tượng khúc xạ...

Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 ,10,11, 12,13 trang 105,106 SGK Lý 9: Tổng kết chương 2: Điện từ học

Giải bài tập 1,2,3 ,4,5,6,7 trang 105; bài 8,9,10 ,11,12,13 trang 106 SGK Vật Lý 9: Tổng kết chương 2: Điện từ họcBài 1 trang 105: Viết đầy...

DMCA.com Protection Status