Giải bài tập SGK Lý 7

Giải bài tập SGK Lý 7: Đáp án và hướng dẫn giải bài tập Vật Lý lớp 7 chương 1,2,3 chi tiết nhất, đầy đủ nhất.

Chương 1: Quang học

Yêu cầu: học xong chương Quang học phải trả lời được các câu hỏi sau:

 • Khi nào ta nhận biết được ánh sáng?
 • Khi nào ta nhìn thấy một vật?
 • Ánh sáng truyền đi theo đường nào?
 • Ánh sáng đặt trước gương phẳng đổi hướng như thế nào?
 • Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có tính chất gì?
 • Ảnh nhìn thấy được trong gương cầu lồi hay gương cầu lõm có giống như ảnh trong gương phẳng không?

Hướng dẫn trả lời và  giải các bài tập trong SGK:

 1. Nhận biết ánh sáng, nguồn sáng và vật sáng

 2. Sự truyền ánh sáng

 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

 4. Định luật phản xạ ánh sáng

 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

 6. Gương cầu lồi

 7. Gương cầu lõm

 8. Tổng kết chương 1 Lý 7 Quang học

Chương 2: Âm học

Yêu cầu: học xong chương Âm học phải trả lời được các câu hỏi sau:

 • Các nguồn âm có chung đặc điểm gì?
 • Âm trầm, âm bổng khác nhau cỗ nào?
 • Âm to, âm nhỏ khác nhau ở chỗ nào?
 • Âm truyền qua những môi trường nào?
 • Chống ô nhiễm tiếng ồn như thế nào?

Hướng dẫn trả lời và  giải các bài tập Âm học trong SGK:

 1. Nguồn âm

 2. Độ cao của âm

 3. Độ to của âm

 4. Môi trường truyền âm

 5. Phản xạ âm – tiếng vang

 6. Chống ô nhiễm tiếng ồn

 7. Tổng kết chương 2 Lý 7 – âm học

Chương 3: Điện học

Yêu cầu: học xong chương Điện học phải trả lời được các câu hỏi sau:

 • Có mấy loại điện tích? Những điện tích loại nào thì đẩy nhau, hút nhau?
 • Dòng điện là gì? Dòng điện có những tác dụng gì?
 • Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế như thế nào?
 • Cường độ dòng điện và hiệu điện thế như thế nào?
 • Cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì trong đoạn mạch nối tiếp và trong đoạn mạch song song?
 • Sử dụng điện như thế nào để đảm bảo an toàn?

Hướng dẫn trả lời và  giải các bài tập Điện học trong SGK:

 1. Sự nhiễm điện do cọ xát

 2. Hai loại điện tích

 3. Dòng điện – nguồn điện

 4. Chất dẫn điện và chất cách điện dòng điện trong kim loại

 5. Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện

 6. Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

 7. Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

 8. Cường độ dòng điện

 9. Hiệu điện thế

 10. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

 11. Thực hành Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế với đoạn mạch nối tiếp

 12. Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện với đoạn mạch song song

 13. An toàn khi sử dụng điện

 14. Tổng kết chương 3 lý 7 Điện học

Advertisement

05 đề thi/bài tập mới nhất

DMCA.com Protection Status