Giải bài tập SGK Lý 7

Giải bài tập SGK Lý 7

Giải bài tập SGK Lý 7: Đáp án và hướng dẫn giải bài tập SGK Vật Lý lớp 7 chương 1,2,3.

Chương 1 Lý 7: Quang học (SGK Vật Lý lớp 7)

 1. Nhận biết ánh sáng, nguồn sáng và vật sáng (Giải bài C1,C2,C3, C4,C5 trang 4,5 SGK Lý 7)

 2. Sự truyền ánh sáng (Giải bài C1,C2,C3, C4,C5 trang 6,7,8 SGK Lý 7)

 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng (Giải bài C1,C2, C3,C4, C5,C6 trang 9,10,11 SGK Lý 7)

 4. Định luật phản xạ ánh sáng (Giải bài C1,C2, C3,C4 trang 12,13,14 SGK Lý 7)

 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng (Giải bài C1,C2, C3,C4, C5,C6 trang 15,16,17 SGK Lý 7)

 6. Gương cầu lồi (Giải bài C1,C2, C3,C4 trang 20,21 SGK Lý 7)

 7. Gương cầu lõm (Giải bài C1,C2, C3,C4, C5,C6,C7 trang 22, 23 SGK Lý 7)

 8. Tổng kết chương 1 Lý 7 Quang học (Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7,8 trang 25 SGK Lý 7 và Giải bài C1,C2,C3 trang 26 SGK Lý 7)

Chương 2 Lý 7: Âm học (SGK Vật Lý lớp 7)

 1. Nguồn âm (Giải bài C1,C2,C3, C4,C5,C6, C7,C8,C9 trang 28,29 SGK Lý 7)

 2. Độ cao của âm (Giải bài C1,C2,C3, C4,C5,C6,C7 trang 31,32,33 SGK Lý 7)

 3. Độ to của âm (Giải bài C1,C2, C3,C4, C5,C6,C7 trang 34,35, 36 SGK Lý 7)

 4. Môi trường truyền âm (Giải bài C1, C2, C3 trang 37; Bài C4, C5 trang 38; Bài C6, C7, C8, C9, C10 trang 39 SGK Lý 7)

 5. Phản xạ âm – tiếng vang (Giải bài C1, C2, C3 trang 40; Bài C4, C5 trang 41; Bài C6, C7, C8 trang 42 SGK Lý 7)

 6. Chống ô nhiễm tiếng ồn (Giải bài C1, C2 trang 43; Bài C3, C4, C5, C6 trang 44 SGK Lý 7)

 7. Tổng kết chương 2 Lý 7 – âm học (Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7,8 trang 45 SGK Lý 7 và Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 trang 46 SGK Lý 7)

Chương 3 Lý 7: Điện học (SGK Vật Lý lớp 7)

 1. Sự nhiễm điện do cọ xát (Giải bài C1, C2, C3 trang 49 SGK Lý 7)

 2. Hai loại điện tích (Giải bài C1 trang 51; C2,C3,C4 trang 52 SGK Lý 7)

 3. Dòng điện – nguồn điện (Giải bài C1,C2 trang 53; C3,C4 ,C5,C6 trang 54 SGK Lý 7)
 4. Chất dẫn điện và chất cách điện dòng điện trong kim loại (Giải bài C1 trang 55; C2,C3,C4 ,C5,C6 trang 56; C7,C8,C9 trang 57 SGK Lý 7)

 5. Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện (Giải bài C1,C2,C3 trang 58; C4,C5,C6 trang 59 SGK Lý 7)

 6. Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện (Giải bài C1,C2,C3 trang 60; C4,C5,C6 trang 61; C7,C8,C9 trang 62 SGK Lý 7)

 7. Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện (Giải bài C1 trang 63; C2,C3,C4,C5,C6 trang 64; C7,C8 trang 65 SGK Lý 7)

 8. Cường độ dòng điện (Giải bài C1,C2,C3, C4,C5 trang 66,67,68 SGK Lý 7)

 9. Hiệu điện thế (Giải bài C1,C2 trang 69; C3,C4,C5 trang 70; C6 trang 71 SGK Lý 7)

 10. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện (Giải bài C1,C2 trang 72; C3,C4,C5 trang 73; C6,C7,C8 trang 74 SGK Lý 7)

 11. Thực hành Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế với đoạn mạch nối tiếp (Giải bài C1,C2,C3, C4 trang 76,77 SGK Lý 7)

 12. Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện với đoạn mạch song song (Giải bài C1,C2,C3, C4,C5 trang 79,80 SGK Lý 7)

 13. An toàn khi sử dụng điện (Giải bài C1 trang 82; C2,C3,C4,C5 trang 83; C6 trang 84 SGK Lý 7)

 14. Tổng kết chương 3 lý 7 Điện học (Giải bài tập trang 85,86,87 SGK Lý 7)