Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Lý 7

Bài tập SGK Lý 7

Giải bài tập SGK Lý 7: Hướng dẫn giải bài tâp và cách làm bài tập Lý 7 Chương 1: Quang học; Chương 2: Âm học; Chương 3: Điện học.

Giải bài tập trang 85,86,87 SGK Lý 7: Tổng kết chương 3: Điện học

Tổng kết chương 3: Điện học I. Tự Kiểm TraGiải bài tập 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9 ,10,11,12 trang 85 SGK Lý 7: Tổng kết chương 3: Điện...

Giải bài C1,C2,C3, C4,C5,C6 trang 82,83,84 SGK Lý 7: An toàn khi sử dụng điện

Tóm tắt lý thuyết, Trả lời và Giải bài C1 trang 82; C2,C3,C4,C5 trang 83; C6 trang 84 SGK Lý 7: An toàn khi sử...

Giải bài C1,C2,C3, C4,C5 trang 79,80 SGK Lý 7: Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng...

Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện với đoạn mạch song song Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trang 79,80...

Giải bài C1,C2,C3, C4 trang 76,77 SGK Lý 7: Thực hành Đo cường độ dòng điện và hiệu điện...

Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trang...

Giải bài C1,C2,C3, C4,C5,C6 ,C7,C8 trang 72,73,74 SGK Lý 7: Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng...

Tóm tắt lý thuyết, Trả lời và Giải bài C1,C2 trang 72; C3,C4,C5 trang 73; C6,C7,C8 trang 74 SGK Lý 7: Hiệu điện thế giữa hai...

Giải bài C1,C2,C3, C4,C5,C6 trang 69,70,71 SGK Lý 7: Hiệu điện thế

Tóm tắt lý thuyết, Trả lời và Giải bài C1,C2 trang 69; C3,C4,C5 trang 70; C6 trang 71 SGK Lý 7: Hiệu điện thế A. Tóm...

Giải bài C1,C2,C3, C4,C5 trang 66,67,68 SGK Lý 7: Cường độ dòng điện

Tóm tắt lý thuyết, Trả lời và Giải bài C1 trang 66; C2 trang 67; C3,C4,C5 trang 68 SGK Lý 7: Cường độ dòng điện A. Tóm...

Giải bài C1,C2,C3, C4,C5,C6, C7,C8 trang 63,64,65 SGK Lý 7: Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác...

Tóm tắt lý thuyết, Trả lời và Giải bài C1 trang 63; C2,C3,C4,C5,C6 trang 64; C7,C8 trang 65 SGK Lý 7: Tác dụng từ, tác dụng...

Giải bài C1,C2,C3, C4,C5,C6, C7,C8,C9 trang 60,61,62 SGK Lý 7: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của...

Tóm tắt lý thuyết, Trả lời và Giải bài C1,C2,C3 trang 60; C4,C5,C6 trang 61; C7,C8,C9 trang 62 SGK Lý 7: Tác dụng nhiệt và tác...

Giải bài C1,C2,C3, C4,C5,C6 trang 58,59 SGK Lý 7: Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện

Tóm tắt lý thuyết, Trả lời và Giải bài C1,C2,C3 trang 58; C4,C5,C6 trang 59 SGK Lý 7: Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện A....

DMCA.com Protection Status