Giải bài tập SGK Lý 6

Giải bài tập SGK Lý 6: Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bài tập Vật lý lớp 6 chương 1,2 trong SGK chi tiết nhất trên dethikiemtra.com

Thông qua việc tự làm thí nghiệm hoặc quan sát thí nghiệm và hệ thống các câu hỏi trong bài học SGK Vật Lý lớp 6 các em sẽ rút ra những kết luận cần thiết về các hiện tượng vật lý cần học. Và áp dụng vào thực tế để hiểu sau bài hoạch giúp các em tự kiểm tra trình độ của mình.

Chương 1:Cơ học 

Yêu cầu: học xong chương Cơ học phải trả lời được các câu hỏi sau:

 • Lực là gì?
 • Trọng lực là gì?
 • Khối lượng là gì?
 • Đo độ dài, thế tích, lực, khối lượng như thế nào?
 • Có những máy cơ đơn giản thường dùng thế nào? Chúng giúp ích gì cho hoạt động của con người.

Hướng dẫn trả lời và  giải các bài tập trong SGK:

 1. Đo độ dài

 2. Đo độ dài (Tiếp theo)

 3. Đo thể tích chất lỏng

 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước

 5. Khối lượng – Đo khối lượng

 6. Lực – Hai lực cân bằng

 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

 8. Trọng lực – Đơn vị lực

 9. Lực đàn hồi

 10. Lực kế – Phép đo lực – Trọng lượng và khối lượng

 11. Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng

 12. Máy cơ đơn giản

 13. Mặt phẳng nghiêng

 14. Đòn bẩy

 15. Ròng rọc

 16. Tổng kết chương 1 Cơ học Lý 6

 17. Tổng kết chương 1 Cơ học – Vận dụng

Chương 2: nhiệt học 

Yêu cầu: học xong chương Nhiệt học phải trả lời được các câu hỏi sau:

 • Các chất dãn nở vì nhiệt như thế nào?
 • Sự nóng chảy, sự đông đặc, sự bay hơi, sự ngưng tụ là gì?
 • Làm thế nào để tìm hiểu tác động của một yếu tố lên một hiện tượng khi có nhiều yếu tố cùng tác động một lúc?
 • Làm thế nào để kiểm tra một dự đoán?

Hướng dẫn trả lời và  giải các bài tập trong SGK:

 1. Sự nở vì nhiệt của vật rắn

 2. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

 3. Sự nở vì nhiệt của chất khí

 4. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

 5. Nhiệt kế – Thang nhiệt độ

 6. Sự nóng chảy và sự đông đặc

 7. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

 8. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

 9. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

 10. Sự sôi

 11. Giải bài tổng kết chương 2 Lý 6

Advertisement

05 đề thi/bài tập mới nhất:

DMCA.com Protection Status