Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Hóa 9

Bài tập SGK Hóa 9

Giải bài tập Hóa 9: Lý thuyết và hướng dẫn chi tiết giải bài tập sgk Hóa học lớp 9 chương 1, 2, 3, 4, 5 đầy đủ nhất.

Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 165 SGK Hóa 9: Polime

Bài 54 Hóa 9 Polime: giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 165 SGK Hóa 9.- Polime là những chất có phân tử khối rất...

Giải bài 1,2,3, 4 trang 160 SGK Hóa 9: Protein

Bài 53 Protein - Hóa 9 Giải bài 1, 2,3,4 trang 160 SGK Hóa 9 bài Protein I. Trạng thái tự nhiên và thành phần cấu tạo- Protein...

Giải bài 1,2,3, 4 trang 158 SGK Hóa 9: Tinh bột và xenlulozơ

Bài 52 Trang 158  - Giải bài 1, 2,3,4 trang 158 SGK Hóa 9: Tinh bột và xenlulozơA. Tinh bộtI. Trạng thái thiên nhiên, tính...

Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 155 SGK Hóa 9: Saccarozơ

Bài 51 hóa học 9 - giải bài 1, 2,3,4,5,6 trang 155 SGK Hóa 9: SaccarozơI. Trạng thái thiên nhiên và tính chất vật lý- Saccarozơ có...

Giải bài 1,2,3, 4 trang 152 SGK Hóa 9: Glucozơ

Bài 50 Hóa 9 - giải bài 1, 2,3,4 trang 152 SGK Hóa 9: Glucozơ - Chương 5.I. Trạng thái thiên nhiên và tính chất vật...

Giải bài 1,2,3, 4,5 ,6,7 trang 148,149 SGK Hóa 9: Luyện tập rượu etylic; axit axetic và chất béo

Bài 48: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo Giải bài 1, 2 trang 148; bài 3,4,5,6,7 trang 149 SGK Hóa 9: Luyện tập rượu...

Giải bài 1,2,3, 4 trang 147 SGK Hóa 9: Chất béo

Bài 47 chương 5 hóa 9: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 147 SGK Hóa 9. A. Lý thuyết 1. Trạng thái tự nhiên và tính chất...

Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 144 SGK Hóa 9: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

giải bài 1, 2, 3, 4,5 trang 144 SGK Hóa 9: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axeticSơ đồ liên hệ giữa...

Giải bài 1,2,3, 4,5, 6,7,8 trang 143 SGK Hóa 9: Axit axetic

giải bài 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8 trang 143 SGK Hóa 9: Axit axetic - Chương 5 hóa.Bài 1: Hãy điền những từ thích...

Giải bài 1,2,3, 4,5 trang 139 SGK Hóa 9: Rượu etylic

Giải bài 1, 2, 3, 4,5 trang 139 : Rượu etylic - Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. PolimeBài 1 Rượu etylic phản ứng được với natri...

DMCA.com Protection Status