Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Hóa 11

Bài tập SGK Hóa 11

Có tổng số 29 Đề thi, tài liệu, bài tập thuộc chủ đề: Bài tập SGK Hóa 11 trên trang web Dethikiemtra.com.

Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 145 SGK Hóa 11: Ankin

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 145 SGK Hóa 11: AnkinBài trước: Giải bài 1,2,3 ,4,5,6,7 trang 137,138 SGK Hóa 11: Luyện tập Anken và AnkađienBài 1. (SGK...

Giải bài 1,2,3 ,4,5,6,7 trang 137,138 SGK Hóa 11: Luyện tập Anken và Ankađien

Luyện tập Anken và Ankađien Giải bài 1 trang 137, bài 2,3,4,5,6,7 trang 138 SGK Hóa 11: Luyện tập Anken và AnkađienBài trước: Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang...

Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 135,136 SGK Hóa 11: Ankađien

Tóm tắt kiến thức cần nhớ và Giải bài 1,2,3,4 trang 135, bài 5 trang 136 SGK Hóa 11: AnkađienBài trước: Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 132 SGK...

Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 132 SGK Hóa 11: Anken

Tóm tắt kiến thức cần nhớ và Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 132 SGK Hóa 11: Anken - Chương 6 hidrocacbon không no A: Lý thuyết: Anken A. KIẾN...

Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 trang 123 SGK Hóa 11: Luyện tập Ankan và Xicloankan

Tóm tắt kiến thức cần nhớ và Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 123 SGK Hóa 11: Luyện tập Ankan và Xicloankan Hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa 11...

Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 120,121 SGK Hóa 11: Xicloankan

Tóm tắt kiến thức cần nhớ và Giải bài 1, 2 trang 120; bài 4,5 trang 121 SGK Hóa 11: Xicloankan A. Lý thuyết: Xicloankan 1. Đồng phân, danh pháp...

Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7 trang 115,116 SGK Hóa 11: Ankan

Tóm tắt kiến thức cần nhớ và Giải bài 1, 2, 3 trang 115; bài 4,5,6,7 trang 116 SGK Hóa 11: Ankan - Chương 5 Hiđrocacbon No A. Lý...

Giải bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 107,108 SGK Hóa 11: Luyện tập hợp chất hữu cơ – công thức...

Tóm tắt kiến thức cần nhớ và Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 107; bài 7,8 trang 108 SGK Hóa 11: Luyện tập hợp...

Giải bài 1,2,3,4 trang 105 SGK Hóa 11: Phản ứng hữu cơ

Tóm tắt kiến thức cần nhớ và Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 105 SGK Hóa 11: Phản ứng hữu cơ A. Lý thuyết: Phản ứng hữu cơ -...

Giải bài 1,2,3,4 ,5,6 ,7,8 trang 101,102 SGK Hóa 11: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Tóm tắt kiến thức cần nhớ và Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 101; bài 6,7,8 trang 102 SGK Hóa 11: Cấu trúc phân tử...

DMCA.com Protection Status