Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK hình học 9

Bài tập SGK hình học 9

Giải bài tập Toán Hình học 9: Đáp án và hướng dẫn giải bài tập Hình học chương 1,2,3,4 SGK Toán lớp 9 tập 1, tập 2.

Giải bài 28,29,30 ,31,32 trang 89 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập một số hệ thức về cạnh...

Tóm tắt lý thuyết và giải bài 28,29,30 ,31,32 trang 89 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập Một số hệ thức về cạnh và góc trong...

Giải bài 26,27 trang 88 SGK Toán 9 tập 1: Một số hệ thức về cạnh và góc trong...

Tóm tắt lý thuyết và giải bài 26,27 trang 88 SGK Toán 9 tập 1: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông A....

Giải bài 20,21,22 ,23,24,25 trang 84 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập bảng lượng giác

Tóm tắt lý thuyết và giải bài 20,21,22 ,23,24,25 trang 84 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập Bảng lượng giác - Chương 1 hình học. A....

Giải bài 18,19 trang 83,84 SGK Toán 9 tập 1: Bảng lượng giác

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 18 trang 83; bài 19 trang 84 SGK Toán 9 tập 1: Bảng lượng giác A. Tóm tắt lý thuyết bảng...

Giải bài 13,14,15 ,16,17 trang 77 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập tỉ số lượng giác của góc...

 Giải bài 13,14,15 ,16,17 trang 77 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập Tỉ số lượng giác của góc nhọn .Cần nhớ:Tỷ số lượng giác của...

Giải bài 10,11,12 trang 76 SGK Toán 9 tập 1: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 10, 11, 12 trang 76 SGK Toán 9 tập 1: Tỉ số lượng giác của góc nhọn  A. Tóm tắt lý...

Giải bài 5,6,7,8,9 trang 69,70 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập một số hệ thức về cạnh và...

Giải bài 5,6,7 trang 69; bài 8,9 trang 70 SGK Toán 9 tập 1: Luyện tập Một số hệ thức về cạnh và đường caoBài trước các...

Giải bài 1,2,3,4 trang 68,69 SGK Toán 9 tập 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao...

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 1,2 trang 68; bài 2,3 trang 69 SGK Toán 9 tập 1: Một số hệ thức về cạnh và đường...

Giải bài 38,39,40 ,41,42,43 ,44,45 trang 129,130,131 SGK Toán 9 tập 2: Ôn tập chương 4 hình học lớp...

Ôn tập chương 4 toán hình 9: giải bài 38,39,40,41 trang 129; bài 42,43,44 trang 130; bài 45 trang 131 SGK Toán 9 tập 2: Ôn...

Giải bài 35,36,37 trang 126 SGK Toán 9 tập 2: Luyện tập Diện tích và thể tích hình cầu

Bài 3 Chương 4 Toán Hình 9 - giải bài 35,36,37 trang 126 SGK Toán 9 tập 2: Luyện tập Hình cầu. Diện tích mặt cầu...

DMCA.com Protection Status