Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK hình học 8

Bài tập SGK hình học 8

Giải bài tập SGK hình học 8: Đáp án và hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8 tập 1,2 phần hình học. Lời giải chi tiết tất cả các bài tập và ôn tập chương 1,2,3,4 hình.

[Mục lục] Giải bài tập Toán 8 Tập 2 – SGK trên Dethikiemtra.com

Giải bài tập Toán 8 Tập 2 - SGK Phần Đại số và hình học trên Dethikiemtra.comPHẦN ĐẠI SỐ Chương 3: Phương trình bậc...

[Mục lục] giải bài tập Toán 8 tập 1 – SGK trên trang Dethikiemtra.com

Các em chọn bài tập Toán 8 cần xem lời giải dưới đây nhé. Dethikiemtra.com đã chia thành tập 1, tập 2. PHẦN ĐẠI SỐ...

Giải bài 73,74,75 ,76,77,78 trang 105,106 Toán 8 tập 1: Hình thoi

Giải bài 73 trang 105; bài 74,75,76,77,78 trang 106 Toán 8 tập 1: Hình thoi - Chương 1 Tứ giác bài 11.Bài 73 trang 105...

Giải bài 70,71,72 trang 103 Toán 8 tập 1: Luyện tập

Giải bài 70,71,72 trang 103 Toán 8 tập 1: Luyện tập đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.  Bài tập thuộc chương 1...

Giải bài 67,68,69 trang 102,103 Toán 8 tập 1: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Giải bài 67,68 trang 102; bài 69 trang 103 Toán 8 tập 1: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước - Chương 1...

Giải bài 62,63,64 ,65,66 trang 99,100 Toán 8 tập 1: Luyện tập hình chữ nhật

Dethikiemtra.com hướng dẫn giải bài 62 trang 99;  bài 63, 64, 65, 66 SGK trang 100 Toán 8 tập 1: Luyện tập hình chữ nhật -...

Giải bài 58, 59, 60, 61 trang 99 Toán 8 tập 1: Hình chữ nhật

Giải bài 58, 59, 60, 61 trang 99 Sách giáo khoa Toán 8 tập 1. Bài tập 9: Hình chữ nhật - Chương 1 hình học...

Giải bài 54,55, 56,57 trang 96 Toán 8 tập 1: Luyện tập đối xứng tâm

Hướng dẫn và Giải bài 54,55,56,57 trang 96 SGK trang 96 Toán 8 tập 1: Luyện tập đối xứng tâm - Bài 8 Chương 1...

Giải bài 50,51 ,52,53 trang 95,96 Toán 8 tập 1: Đối xứng tâm

Hướng dẫn và Giải bài 50 trang 95; bài 51,52,53 trang 96 Toán 8 tập 1. Giải bài 8 Đối xứng tâm Toán 8 SGK Chương Tứ...

Giải bài 43,44, 45 ,46,47, 48,49 trang 92,93 Toán 8 tập 1: Hình bình hành

Hướng dẫn và Giải bài 43, 44, 45, 46 trang 92; bài 47, 48, 49 SGK trang 93 Toán 8 tập 1: Đáp án bài 7...

DMCA.com Protection Status