Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK hình học 7

Bài tập SGK hình học 7

Giải bài tập SGK Hình học 7: Lý thuyết + Đáp án và lời giải bài tập Toán hình học lớp 7 cả 3 chương trong sách tập 1, tập 2.

Giải bài 51,52,53 trang 101,102 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập Định lí

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 51,52 trang 101; bài 53 trang 102 Toán 7 tập 1: Luyện tập Định Lí - Chương 1 hình...

Giải bài 49,50 trang 101 SGK Toán 7 tập 1: Định lí

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 49,50 trang 101 SGK Toán 7 tập 1: Định Lí - Bài 7 Chương 1 Phần hình. A. Tóm...

Giải bài 42,43,44 ,45,46,47 ,48 trang 98,99 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập từ vuông góc đến song...

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 42, 43, 44 ,45, 46, 47 trang 98; bài 48 trang 99 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập từ...

Giải bài 40,41 trang 97 SGK Toán 7 tập 1: Từ vuông góc đến song song

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 40,41 trang 97 SGK Toán 7 tập 1: Từ vuông góc đến song song A. Tóm tắt lý thuyết: Từ vuông góc...

Giải bài 35,36,37 ,38,39 trang 94,95 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng...

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 35,36 trang 94; bài 37,38,39 trang 95 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập tiên đề Ơ-Clit về đường...

Giải bài 31,32,33,34 trang 94 SGK Toán 7 tập 1: Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 31,32,33,34 trang 94 SGK Toán 7 tập 1: Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song. A. Tóm tắt lý thuyết: Tiên...

Giải bài 24,25,26, 27,28,29,30 trang 91,92 SGK Toán 7 tập 1: Hai đường thẳng song song

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 24, 25, 26, 27, 28 trang 91; bài 29,30 trang 92 SGK Toán 7 tập 1: Hai đường thẳng...

Giải bài 21,22,23 trang 89 SGK Toán 7 tập 1: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai...

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 21,22,23 trang 89 SGK Toán 7 tập 1: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng A. Tóm...

Giải bài 15,16,17 ,18,19,20 trang 86,87 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập hai đường thẳng vuông góc

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 15 trang 86 ; bài 16,17,18,19,20 trang 87 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập hai đường thẳng vuông...

Giải bài 11,12,13,14 trang 86 SGK Toán 7 tập 1: Hai đường thẳng vuông góc

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 11,12,13,14 trang 86 SGK Toán 7 tập 1: Hai đường thẳng vuông góc (bài 2 Hình học) A. Tóm tắt...

DMCA.com Protection Status