Giải bài tập SGK hình học 6

Giải bài tập SGK Hình học 6: Đáp án và hướng dẫn giải bài tập SGK Toán Hình học lớp 6 tập 1 chương 1;  SGK Toán hình học lớp 6 tập 2 chương 2.

Tổng quan về chương trình Toán lớp 6 phần Hình học:

 • Chương 1: Đoạn thẳng. Nắm chắc các kiến thức và vận dụng giải các bài tập về Điểm, Đường thẳng, Tia, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng.
 • Chương 2: Góc. Các em cần hiểu rõ về nửa mặt phẳng, góc áp dụng vào vẽ và tính được số đo góc. Bài tập về tia phân giác của góc, đường tròn, tam giác.

Chương 1 hình học 6: Đoạn thẳng (SGK Toán lớp 6 tập 1)

 1. Điểm, Đường thẳng (Bài 1 – 7 trang 104, 105)

 2. Ba điểm thẳng hàng (Bài 8 – 14 trang 106, 107)

 3. Đường thẳng đi qua 2 điểm (Bài 15 – 21  trang 109,110)

 4. Tia (Bài 22 – 32  trang 112, 113, 114)

 5. Đoạn thẳng (Bài 33 – 39  trang 115, 116)

 6. Độ dài đoạn thẳng  (Bài 40 – 45 trang 119)

 7. Khi nào thì AM + MB = AB? (Bài 46 – 52 trang 121, 22)

 8. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài (Bài 53 – 59 trang 124)

 9. Trung điểm của đoạn thẳng (Bài 60 – 65  trang 125, 126)

 10. Giải bài ôn tập chương 1 hình lớp 6 (Bài 1 – 8 trang 127 SGK Toán 6)

Chương 2 hình học 6: Góc (SGK Toán lớp 6 tập 2)

 1. Nửa mặt phẳng (Bài 1 – 5 trang 73)

 2. Góc (Giải bài 6 – 10 trang 75)

 3. Số đo góc (Bài 11 – 17 trang 79, 80)

 4. Khi nào thì góc xOy + góc yOx = góc xOz (Bài 18 – 23 trang 82, 83)

 5. Vẽ góc cho biết số đo (Bài 24 – 29 trang 84, 85)

 6. Tia phân giác của góc (Bài 30 – 37 trang 87)

 7. Đường tròn (Bài 38 – 42  trang 91, 92, 93)

 8. Tam giác (Bài 43 – 47  trang 94, 95)

 9. Ôn tập phần hình học 6 chương 2 – tập 2 (Bài 1 – 8 trang 96 )

Advertisement

05 đề thi/bài tập mới nhất:

DMCA.com Protection Status