Giải bài tập SGK hình học 10

Giải bài tập SGK hình học 10

Giải bài tập SGK hình học 10: Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập SGK Hình học – Toán lớp 10 chương 1,2,3 chi tiết nhất trên Dethikiemtra.com

Chương 1 hình học lớp 10: Véc tơ

 1. Các định nghĩa Véctơ (Giải bài 1,2,3,4 trang 7 SGK hình 10)

 2. Tổng và hiệu hai vectơ (Giải bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10 SGK  trang 12)

 3. Tích của véctơ với một số (Giải bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9 SGK  trang 17)

 4. Hệ trục tọa độ (Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7,8 SGK  trang 26, 27)
 5. Giải bài ôn tập chương 1 hình học 10  (Bài 1 – 13 trang 27,28 SGK)
 6. Đáp án và giải bài trắc nghiệm ôn tập chương 1 hình học 10

Chương 2 hình học lớp 10: Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng

 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180° (Giải bài 1,2,3,4, 5,6 trang 40 SGK)

 2. Tích vô hướng của hai vectơ (Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 SGK  trang 45,46)

 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác (Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9,10,11 SGK  trang 59,60)

 4. Giải bài ôn tập chương 2 hình học 10 ((Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9,10,11 SGK trang 62)

 5. Bài tập ôn tập chương 2 hình lớp 10 – bài tập trắc nghiệm 

Chương 3 hình học lớp 10: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.

 1. Phương trình đường thẳng (Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9 SGK trang 80,81)

 2. Phương trình đường tròn (Giải bài 1,2,3,4, 5,6 SGK trang 83,84)

 3. Phương trình đường elip (Giải bài 1,2,3,4,5 trang 88)

 4. Giải bài ôn tập chương 4 hình học 10 ( Giải bài 1 -10 trang 93,94)

Xem thêm: Giải bài tập SGK Đại số lớp 10 | Giải bài tập SGK Hóa học lớp 10 | Giải bài tập SGK sinh lớp 10