Giải bài tập SGK hình học 10

Giải bài tập SGK hình học 10: Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập Toán Hình lớp 10 chương 1,2,3 chi tiết nhất trên Dethikiemtra.com

 • Chương 1: Vectơ. Chương này cung cấp các khái niệm, định nghĩa và thực hiện tính tổng, hiệu, tích véctơ, hệ trục tọa độ.
 • Chương 2: Tích vô hướng của hai véctơ và ứng dụng. Chương này nghiên cứu về phép toán mới về vecto đó là Phép nhân vô hướng của 2 véctơ. Phép nhân này cho kết quả là 1 số, số đó gọi là tích vô hướng của 2 véctơ. Để xác định tích vô hướng 2 vecto ta cần đến khái niệm giá trị lượng giác của một góc α  bất kì với 00 ≤ α  ≤ 1800 là mở rộng của khái niệm tỉ số lượng íac của một góc nhọn α đã học ở lớp 9.
 • Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.  Trong chương này chúng ta sử dụng phương pháp tọa độ để tìm hiểu về phương trình đường thẳng, đường tròn, đường eclip.

Lý thuyết và giải bài tập trong SGK hình học:

Chương 1: Véc tơ

 1. Các định nghĩa Véctơ

 2. Tổng và hiệu hai vectơ

 3. Tích của véctơ với một số

 4. Hệ trục tọa độ

 5. Giải bài ôn tập chương 1 hình học 10

 6. Đáp án và giải bài trắc nghiệm ôn tập chương 1 hình học 10

Chương 2: Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng

 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180°

 2. Tích vô hướng của hai vectơ

 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

 4. Giải bài ôn tập chương 2 hình học 10

 5. Bài tập ôn tập chương 2 hình lớp 10 – bài tập trắc nghiệm

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

 1. Phương trình đường thẳng

 2. Phương trình đường tròn

 3. Phương trình đường elip

 4. Giải bài ôn tập chương 3 hình học 10

—————- hết —————–

Chúc các em học tốt.

Advertisement

05 đề thi/bài tập mới nhất

DMCA.com Protection Status