Trang Chủ Chủ đề Bài tập SGK Đại số 7

Bài tập SGK Đại số 7

Giải bài tập SGK Toán Đại số 7: Chương 1 Số hữu tỉ, số thực, Chương 2 Hàm số và đồ thị, Chương 3 Thống kê, Chương 4 Biểu thức Đại số trong sách Toán 7 tập 1,2.

Bài tập 57,58,59 ,60,61,62 ,63,64,65 trang 49,50,51 Toán lớp 7 tập 2: Ôn tập chương 4 đại số 7

Hướng dẫn giải bài 57,58,59,60 trang 49; bài 61,62,63,64 trang 50, bài 65 trang 51 SGK Toán 7 tập 2: Ôn tập Chương 4...

Bài 54,55,56 trang 48 SGK Toán 7 tập 2: Nghiệm của đa thức một biến

Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến: Giải bài 54, 55, 56 trang 48 SGK Toán 7 tập 2 - Chương 4.1. Nghiệm của đa thức một...

Bài tập 44,45,46 ,47,48,49 ,50,51,52 ,53 trang 43 SGK Toán lớp 7 tập 2: Cộng,trừ đa thức một biến

Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến - Giải bài 44, 45, 46, 47 trang 45; bài 48,49,50, 51, 52, 53 SGK Toán 7 tập 2.Để...

Bài tập 39,40,41, 42,43 trang 43 Toán lớp 7 tập 2: Đa thức một biến

Bài 7: Đa thức một biến - Giải bài 39, 40, 41, 42, 43 trang 43 SGK Toán 7 tập 2 - Chương 4 Toán Đại lớp...

Giải bài 29,30,31, 32,33,34, 35,36,37, 38 trang 40,41 SGK Toán 7 tập 2: Cộng trừ đa thức

Bài 6: Cộng, trừ đa thức - Giải bài 29, 30,31, 32, 33, 34, 35 trang 40; Bài 36, 37, 38 trang 41 SGK Toán 7 tập 2 -...

Bài 24,25,26, 27,28 trang 38 sách Toán 7 tập 2: Đa thức

Bài 5: Đa thức - hướng dẫn giải bài 24,25,26, 27,28 trang 38 SGK Toán 7 tập 2 - Chương 4 Toán 7.1. Khái niệm đa thứcĐa...

Bài 19,20,21, 22,23 trang 36 toán 7 tập 2: Luyện tập đơn thức đồng dạng

Đáp án và Giải bài 19,20,21, 22,23 trang 36 SGK toán 7 tập 2: Luyện tập đơn thức đồng dạng - Chương 4 Đại...

Bài 15,16,17,18 trang 34,35 SGK Toán lớp 7 tập 2: Đơn thức đồng dạng

Bài 4: Đơn thức đồng dạng - Giải bài 15,16 trang 34; bài 17,18 trang 35 SGK Toán 7 tập 2 - Toán chương 4.1. Đơn thức đồng dạngĐịnh nghĩa:...

Bài tập 10,11,12,13,14 trang 32 SGK Toán lớp 7 tập 2: Đơn thức

Bài 3: Đơn thức - Đáp án và Giải bài 10,11,12,13,14 trang 32 SGK Toán 7 tập 2- Chương 4 Biểu thức đại số.1. Đơn thứcĐơn thức...

Bài 6,7,8 ,9 trang 28,29 SGK Toán 7 tập 2: Giá trị của một biểu thức đại số

Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số -  Giải bài 6 trang 28; Bài 7 ,8, 9 trang 29 SGK Toán 7 tập 2 - Chương...